Udział zastępcy dyrektora oraz koordynator Zespołu ds. analiz i ewaluacji NCN w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


środa, 13 marca 2019

W dniach 13 i 14 marca 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN oraz dr Anna Strzebońska, koordynator Zespołu ds. analiz i ewaluacji NCN wzięli udział w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.