Udział dyrektora NCN w spotkaniu Science Europe


wtorek, 26 marca 2019

W dniach 25-26 marca prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w cyklicznym spotkaniu Science Europe, które odbyło sie  w Brukseli.