Udział zastępcy dyrektora NCN w posiedzeniu Komitetu Naukoznawstwa PAN


wtorek, 26 marca 2019

Dwudziestego szóstego marca 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki wziął udział w posiedzeniu Komitetu Naukoznawstwa PAN w Warszawie.