czw., 04/04/2019 - 12:30

Szkolenie dla wnioskodawców prowadzone przez dr Małgorzatę Hasiec, koordynatorkę dyscyplin NCN.

Miejsce: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Osoba kontaktowa: Dagmara Opoczyńska-Świeżewska, tel. 22 670 93 29, dagmara.swiezewska@spartanska.pl

Wstęp na spotkanie jest możliwy w miarę dostępności miejsc. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z organizatorem.