pt., 12/04/2019 - 00:00

Dwunastego kwietnia 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN, członkowie Rady NCN: prof. dr hab. Jacek Kuźnicki i prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk oraz dr Marta Buchalska, koordynatorka dyscyplin NCN w dziale nauk ścisłych i technicznych, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które odbyło się w Warszawie.