Udział prof. Andrzeja Sobczaka w spotkaniu Rady Fundatorów i Rady Programowej Fundacji Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”


czwartek, 27 czerwca 2019

Dwudziestego siódmego czerwca 2019 r. prof. Andrzej Sobczak, członek Rady NCN wziął udział w oficjalnym spotkaniu Rady Fundatorów i Rady Programowej Fundacji Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”. Spotkanie odbyło się w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.