Udział zastępcy dyrektora w wydarzeniu German-Polish-Czech Science Platform


wtorek, 3 listopada 2020

W dniach 2-3 listopada 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w zdalnym wydarzeniu German-Polish-Czech Science Platform “Challenges through structural change – on the way to a joint European Research Area".