Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze.

Lista rankingowa:

 • Konkurs: SHENG 2
 • Panel: HS, ST, NZ
 • Koordynatorzy:
  • dr Katarzyna Jarecka-Stępień (HS)
  • dr Mateusz Sobczyk (NZ)
  • dr Anna Wieczorek (ST)
  • całość: dr Marta Buchalska
 • Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2020 r.

Data opublikowania: 2021-11-18

Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I O SZTUCE
1. W stronę zintegrowanego modelu błędów predykcji nagrody w uzależnieniach od substancji i zachowań. Badanie EEG metodą potencjałów wywołanych. dr hab. Mateusz Gola Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk prof. Yonghui Li Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences 2 246 860
NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE
1 Wpływ strukturalnych przejść fazowych indukowanych czynnikami fizycznymi i chemicznymi na właściwości optyczne nieorganicznych perowskitów: badania teoretyczne i eksperymentalne. prof. dr hab. Andrzej Bogdan Suchocki Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Chong Geng Ma Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing, P.R. China; Sun Yat-Sen University in Guangzhou, Guangdong province, P.R. China 1 729 300
2 Przestrajalne źródło emisji wzbudzane diodą laserową pracy ciągłej: zjawisko, mechanizm, sterowanie i zastosowania  prof. dr hab. Wiesław Stanisław Stręk Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk Jianrong Qiu Zhejiang University, Hangzhou, China 1 148 801
3 Odzysk wartościowych produktów z fermentacji odpadów spożywczych poprzez sonokawitację i intensyfikację hydrotermalną: porównanie efektywności, mechanizm regulacyjny i modelowanie. prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia Politechnika Gdańska Xiang Li Donghua University, Shanghai 999 910
4 NonGauMech - Nowe metody przetwarzania niestacjonarnych sygnałów (identyfikacja, segmentacja, ekstrakcja, modelowanie) o charakterystykach nie-Gausowskich na potrzeby monitorowania złożonych struktur mechanicznych prof. dr hab. inż. Radosław Przemysław Zimroz Politechnika Wrocławska Fulei Chu Tsinghua University

997 960

5 W kierunku zintegrowanej metody obliczeniowej „modelowanie molekularne - uczenie maszynowe (MM-ML)” wspierającej projektowanie nanonośników dostarczających leki do mózgu prof. dr hab. Tomasz Puzyn Uniwersytet Gdański Xingfa Gao National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) 941 352
6 Efektywny mechanizm pozyskiwania energii z drgań wzbudzanych wiatrem i jego optymalizacja "HPCWIVEHMO" prof. dr hab. Grzegorz Andrzej Litak Politechnika Lubelska Shengxi Zhou Northwestern Polytechnical University 1 947 364
7 Opis fizyczny mechanizmów ładowania i optymalizacja wydajności nanoporowatych superkondensatorów: od pojedynczych porów po porowatej sieci
 
dr hab. Svyatoslav Kondrat Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Guang Feng Huazhong University of Science and Technology 996 130
8 Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych faz Heuslera o przestrajalnych topologicznych efektach kwantowych prof. dr hab. inż. Dariusz Andrzej Kaczorowski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk Xuekui Xi Beijing Institute of Technology, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences 2 013 600
9 Inteligentne włókna na bazie naturalnych biopolimerów prof. dr hab. Szczepan Janusz Zapotoczny Uniwersytet Jagielloński Peiyi Wu Donghua University 1 703 242
10 Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji   prof. dr hab. Józef Adam Liwo Uniwersytet Gdański prof. Chun Tang Peking University 1 630 572
11 Kwantowe materiały do sterowania momentem siły pochodzącym od sprzężenia spin-orbita  dr hab. inż. Witold Skowroński Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Tianxiang Nan Institute of Microelectronics at Tsinghua University 1 310 280
NAUKI O ŻYCIU
1 Badanie mechanizmów regulacji transkrypcji u Arabidopsis  prof. dr hab. Joanna Kufel Uniwersytet Warszawski Xiaofeng Fang Tsinghua University, School of Life Sciences 2 715 200
2 Zjawiska kooperatywne i kolektywne w adhezji błon komórkowych dr hab. Bartosz Jan Różycki Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Jinglei Hu Nanjing University 395 280
3 Wzmocnienie naprawy serca po zawale za pomocą genetycznie ulepszonych kardiomiocytów i komórek śródbłonka uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych prof. dr hab. Józef Dulak Uniwersytet Jagielloński Sifeng Chen Department of Physiology and Pathophysiology, School of Basic Medical Sciences, Fudan University, Shanghai, People's Republic of China 1 973 960
4 Badania usuwania i losów estrów ftalanów w systemie gleba-warzywa przy zastosowaniu flory bakteryjnej endofitycznej immobilizowanej na biowęglu dr hab. Bożena Edyta Czech Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Yanzheng GAO Nanjing Agricultural University 1 005 000
5 Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych dr hab. Sebastian Kmiecik Uniwersytet Warszawski Sheng-You Huang Huzhong University of Science and Technology 1 918 816
6 Mechanizmy oddziaływań "ciemnej materii" pochodzenia bakteriofagowego z układem
immunologicznym ssaków
prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk Hang Yang Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences 2 038 200

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.