Kod CSS i JS

Przedstawiamy listę rankingową projektów badawczych rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu OPUS 23, które zostały skierowane do ponownej oceny przez Komisję Odwoławczą Rady NCN.

  • Koordynator: dr Oskar Wolski
  • Data ogłoszenia naboru: 15 marca 2022 r.
  • Data publikacji wyników: 8 lutego 2023 r.
Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki  (PLN)
Filozofia ucieleśniona. Analiza Majtrajani Upaniszady prof. dr hab. Joanna Jurewicz Uniwersytet Warszawski 297 000
  • Załączony opis popularnonaukowy projektu został sporządzony przez autora wniosku i w niezmienionej formie opublikowany wraz z listą.