Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu CEUS-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski, ogłoszonego przez NCN w dniu 24 lutego 2020 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31

Lista rankingowa:

  • Konkurs: CEUS-UNISONO
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Anna Fiust, dr Monika Góral-Kurbiel, dr Małgorzata Jacobs-Kozyra
  • Data ogłoszenia konkursu: 24 lutego 2020 r.

Lista rankingowa nr 1 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2020-12-22

 

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Testowanie hipotezy Syndromu Udomowienia u wolno-żyjących psów (NZ 8) dr hab. Małgorzata Hanna Pilot Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk Sarah Marshall  Konrad Lorenz Institute of Ethology, University of Veterinary Medicine Vienna 1 197 804

Lista rankingowa nr 2 (GACR jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-01-05

 

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
zwierzęcych sygnałów? (NZ8) dr Tomasz Stanisław Osiejuk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu RNDr Pavel Linhart PhD University of South Bohemia in Ceskie Budejovice 674 239
Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) - porównawcza biografia zbiorowa (HS2) dr Ewa Maria Ciszewska Uniwersytet Łódzki Mgr. Pavel Skopal Ph.D. Masaryk University 439 200
Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzane na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji i sensoryki (ST8) dr hab. inż. Katarzyna Łucja Siuzdak Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk doc. RNDr. Vítězslav Straňák Ph.D. University of South Bohemia in Ceskie Budejovice 1 491 000
Polielektrolity oparte na odnawialnym kwasie itakonowym do otrzymywania samoorganizujących się hydrożeli nanokompozytowych (ST5) dr hab. inż. Szczepan Bednarz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Ing. Hynek Beneš Ph.D. Czech Academy of Sciences 922 800
Przywrócenie wzorca aktywności korowej w mózgu zdrowym i w chorobie Alzheimera: bezpośrednia metoda weryfikacji teorii indeksu hipokampalnego (NZ4) dr Rafał Czajkowski Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk prof. RNDr. Aleš Stuchlík Ph.D., DSc. Czech Academy of Sciences 1 341 600
Zmiany strukturalne fibroblastycznych czynników wzrostu jako narzędzie do wyjaśnienia mechanizmów zróżnicowanej odpowiedzi komórkowej (NZ3) dr hab. Małgorzata Urszula Zakrzewska Uniwersytet Wrocławski Mgr. Pavel Krejčí Ph.D. Masaryk University 1 593 600
Analiza strukturalna i funkcjonalna regulacji białka ORP8 transportującego lipidy (NZ1) dr hab. Bartosz Jan Różycki Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa Ph.D. Czech Academy of Sciences 360 000
Modelowanie flawin dla fotokatalizy organicznej (ST4) prof. dr hab. Marek Sikorski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Ing. Radek Cibulka Ph.D. University of Chemistry and Technology Pargue 1 180 560
Długotrwałe uczenie maszynowe na podstawie danych strumieniowych (ST6) prof. dr hab. inż. Michał Wojciech Woźniak Politechnika Wrocławska Ing. Jan Platoš Ph.D. Technical University of Ostrava 596 700

Lista rankingowa nr 3 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-03-31

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Nierefleksywne przestrzenie funkcyjne: podejście fourierowskie vs martyngałowe (ST 1) dr hab. Michał Wojciechowski Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
dr Paul Franz Xaver
Müller
Johannes Kepler Universität Linz 936 688

Lista rankingowa nr 4 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-05-31

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze (ST 4) prof. dr hab. Janusz Adam Rak Uniwersytet Gdański Assoc. Prof. Dr.rer.nat Stephan Denifl 
Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik
Leopold Franzens Universität Innsbruck
1 606 215

Lista rankingowa nr 5 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-07-13

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich (NZ 6) dr Tomasz Jan Skirecki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Susanne Drechsle
Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and Clinical Traumatology
AUVA Trauma Research Center
1 126 650

Lista rankingowa nr 6 (ARRS jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-10-12

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Świece krasowe jako nowe wskaźniki paleoklimatyczne prof. dr hab. Piotr Aleksander Szymczak Uniwersytet Warszawski Matej Lipar
Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and Clinical Traumatology
Anton Melik Geographical Institute of Slovenian Academy of Sciences and Arts, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
1 269 600

Lista rankingowa nr 7 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-10-15d

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Światłowody dwurdzeniowe asymetryczne do ultraszybkiej spektroskopii jednostrzałowej prof. dr hab. inż. Ryszard Robert Buczyński Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Ignác Bugár
Institut fur Photonik, Technische Universitat Wien
1 704 918