Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. KONKURS SYMFONIA OTWARTY

  Ogłosiliśmy nowy konkurs, SYMFONIA, na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Będziemy w nim wspierać badania podstawowe, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów badawczych (HS, NZ, ST). Na realizację jednego projektu można zdobyć od 2 do 7 mln zł. Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu.

 2. W GRUDNIU KOLEJNY NOWY KONKURS - STYPENDIA DOKTORSKIE NCN

  Już w połowie grudnia planujemy ogłosić nowy konkurs, STYPENDIA DOKTORSKIE NCN dla osób z otwartym przewodem doktorskim. Konkurs będzie ogłaszany raz w roku. Dowiedz się więcej o założeniach konkursu.

 3. WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU OCENY W KONKURSACH OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1 DOSTĘPNE

  Zmieniły się zasady ogłaszania wyników konkursów NCN. Począwszy od konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1, naukowcy ubiegający się o środki na badania mogą dowiedzieć się, jak ich projekty poradziły sobie w pierwszym etapie oceny niedługo po zakończeniu prac zespołów ekspertów. Wyniki nie są dostępne publicznie, dostęp do nich można uzyskać indywidualnie dla każdego wniosku, po zalogowaniu do systemu OSF. Jak odczytać wyniki w systemie OSF?

  Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny otrzymali decyzje administracyjne dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Informacje dotyczące składania odwołań od decyzji dyrektora NCN.

 4. NAUKOWCY I URZĘDNICY O TYM, JAK PRZYZNAWAĆ PIENIĄDZE NA BADANIA

  Więcej pieniędzy na prowadzenie badań z budżetu państwa powinno trafiać do naukowców za pośrednictwem konkursów, a w proces oceny wniosków częściej powinni być włączeni eksperci zagraniczni. To naukowcy, nie urzędnicy powinni zdecydować, które dziedziny nauki należy wesprzeć w pierwszej kolejności. Takie wnioski sformułowano podczas konferencji Finansowanie projektów badawczych w Polsce - teoria i praktyka, która odbyła się 19 października w Krakowie.

  Podczas konferencji naukowcy i urzędnicy dyskutowali na temat możliwości ulepszenia systemu finansowania nauki w Polsce, a zwłaszcza metod wyłaniania przez Narodowe Centrum Nauki najlepszych projektów badawczych spośród wniosków składanych przez polskich naukowców. Dla porównania, goszczący na konferencji Pablo Amor, dyrektor Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) przedstawił europejski sposób wyszukiwania najbardziej nowatorskich projektów badawczych. Przeczytaj relację z konferencji.

 5. HARMONOGRAM KONKURSÓW NA ROK 2013

  Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w 2013 r. Zakłada on ogłaszanie konkursów typu OPUS i PRELUDIUM dwa razy do roku, zaś pozostałych konkursów (SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, STAŻE PODOKTORSKIE NCN, STYPENDIA DOKTORSKIE NCN, SYMFONIA) - raz w roku. Szczegółowy harmonogram na rok 2013.

 6. DZIESIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH WIĘCEJ DLA NAUKOWCÓW W KONKURSIE HARMONIA 3

  Rada Narodowego Centrum Nauki zwiększyła o 10 mln zł nakłady finansowe w konkursie HARMONIA 3, do którego nabór wniosków zakończył się 15 września. Po tej zmianie całkowity budżet tego konkursu wyniesie 40 mln zł. Pula konkursu MEASTRO 3 nie uległa zmianie - doświadczeni naukowcy otrzymają 100 mln zł na realizację najbardziej pionierskich badań. Pełne podsumowanie posiedzenia Rady.

 7. WSPÓŁPRACA NAUKOWA W REGIONIE EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIM

  Narodowe Centrum Nauki będzie również obecne podczas seminarium Współpraca naukowa i akademicka w regionie eurośródziemnomorskim. Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2012 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Opowiemy o tym, jak wygląda współpraca polskich naukowców z badaczami regionu Morza Śródziemnego. Informacje o wydarzeniu.

 8. NEWSLETTER NCBR

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zachęca wszystkich zainteresowanych do subskrypcji newslettera NCBR. Zapisz się.