Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. ZNANE WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU OCENY WNIOSKÓW W KONKURSACH OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2

  W systemie OSF udostępniliśmy wyniki oceny formalnej oraz pierwszego etapu oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONAT 4 i SONATA BIS 2. Informacje nie są dostępne publicznie, dostęp do nich można uzyskać indywidualnie dla każdego wniosku, po zalogowaniu do systemu OSF. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu oceny mają status „zakwalifikowany do II etapu”. Przypominamy, że udostępnione wyniki mają charakter informacyjny. Decyzje administracyjne dyrektora Narodowego Centrum Nauki o niezakwalifikowaniu projektów do finansowania będą wydawane na bieżąco i przekazywane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty.

 2. KONKURSY OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5 OTWARTE

  Ogłosiliśmy kolejne trzy konkursy: OPUS 5 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 5 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, i SONATA 5 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Pula pieniędzy przeznaczonych dla naukowców wynosi 240 mln zł. Wnioski we wszystkich konkursach przyjmujemy do 15 czerwca (elektroniczne formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie OSF w pierwszej połowie kwietnia). W najnowszych konkursach zmieniły się zasady przygotowania opisu projektu badawczego. Obowiązek przygotowania szczegółowego opisu projektu w języku angielskim dotyczy teraz wszystkich paneli dziedzinowych. Szczegółowe informacje o konkursach.

 3. DNI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

  W dniach 8-9 maja na Śląsku odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki. Zaplanowaliśmy szereg spotkań tematycznych, podczas których polskim badaczom, a zwłaszcza osobom rozpoczynającym karierę naukową, zostanie zaprezentowana oferta konkursowa Centrum. Spotkania będą okazją m.in. do wyjaśnienia wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków oraz przybliżenia zasad regulujących obsługę projektów finansowanych przez Centrum. Wydarzeniu towarzyszyć będzie dyskusja na temat funkcjonowania systemu finansowania nauki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkursów i procesu oceny wniosków przyjętego przez NCN. Po raz pierwszy młodym uczonym przyznana zostanie Nagroda Narodowego Centrum Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych.  Organizatorami wydarzenia są NCN i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich. Więcej informacji.

 4. MARCOWE POSIEDZENIE RADY NCN

  W marcu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Zasadnicza część posiedzenia poświęcona została dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Narodowego Centrum Nauki za rok 2012, rocznym sprawozdaniem finansowym za 2012 rok oraz planem działalności Narodowego Centrum Nauki na rok bieżący. W czasie posiedzenia m.in. przedstawione zostały wstępne założenia wspólnego konkursu NCN i NCBR, wzorowanego na konkursie „Proof of Concept”, ogłaszanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Idea tego konkursu polegać będzie na stworzeniu pomostu między uzyskanymi wynikami badań podstawowych a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej. Podsumowanie posiedzenia.

 5. TRWA NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSACH MIĘDZYNARODOWYCH

  Informujemy wszystkich, którzy chcieliby ubiegać się o granty w konkursie na temat dziedzictwa kulturowego, że holenderska agencja uczestnicząca w programie JPI Cultural Heritage, w ramach tzw. pilot projects, wspiera zarówno projekty typu networking, jak i projekty badawcze. Tym samym wnioski polskich naukowców przygotowane wraz z partnerami holenderskimi mogą być zgłaszane do konkursu. Wnioski można składać do 5 kwietnia. Szczegółowe informacje o konkursie.

  Przypominamy, że trwa nabór wniosków w międzynarodowym konkursie Przyszłość państwa opiekuńczego organizowanym przez NCN i konsorcjum NORFACE. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 kwietnia. Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 826 tys. EUR. Więcej informacji o konkursie.

  Zapraszamy także do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące patogenów wywołujących choroby zakaźne, organizowanym przez konsorcjum Infect-ERA, którego NCN jest członkiem. Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. euro. W projekcie możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Wnioski w konkursie można składać do 19 kwietnia. Więcej informacji o konkursie
 6. PROF. ANDRZEJ JAJSZCZYK O DŁUGOFALOWYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH BADAWCZYCH

  Czy Polskę stać na finansowanie długofalowych przedsięwzięć badawczych? Jakie elementy powinien zawierać skuteczny system wspierania takich przedsięwzięć? Głos w dyskusji zabrał dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzej Jajszczyk w artykule pt. „Długofalowe przedsięwzięcia badawcze a system grantowy”, opublikowanym w tygodniku „PAUza Akademicka”. Kontynuacją dyskusji jest zamieszczony w kolejnym numerze tygodnika artykuł prof. Marty Zalewskiej pt. „Odkrycie bozonu Higgsa a finansowanie nauki w Polsce”.

 7. DOBRO WSPÓLNE, CZYLI PROF. MICHAŁ KAROŃSKI O DZIAŁALNOŚCI NCN

  Kilka refleksji na temat dotychczasowej działalności Narodowego Centrum Nauki przedstawia prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, w artykule pt. "Dobro wspólne”. Artykuł można przeczytać w najnowszym numerze miesięcznika „Forum Akademickie” i na stronie NCN.

 8. BAZA OFERT PRACY W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ NCN

  Uruchomiliśmy bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Wszystkich, którzy oferują miejsca pracy przy projektach realizowanych w ramach konkursów NCN, zapraszamy do skorzystania z formularza pozwalającego na umieszczenie oferty pracy na stronie Centrum.

 9. „HUMANISTYCZNE DOTKNIĘCIE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI” - RELACJA PROF. ANDRZEJA JAJSZCZYKA Z WYSTAWY „DRZWI DO RAJU. KURDYSTAN IRACKI Z INNEJ PERSPEKTYWY”

  Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce stanowią jeden z trzech głównych obszarów finansowania oferowanego polskim naukowcom przez Narodowe Centrum Nauki. To obszar nie do przecenienia jeżeli chodzi o naszą tożsamość i po prostu człowieczeństwo. Środki wydatkowane na projekty z szeroko rozumianej humanistyki, nauk społecznych i o sztuce stanowią kilkanaście procent naszego całego budżetu. To po prostu skutek względnej taniości projektów z humanistyki w porównaniu z przedsięwzięciami badawczymi z nauk ścisłych, technicznych czy o życiu, ponieważ liczba przyjętych do finansowania wniosków nie odbiega już znacząco od tych z innych obszarów. Cieszy także wyjątkowo duża liczba wniosków z dyscyplin humanistycznych zgłaszanych przez młodych pracowników nauki. O tym, że warto wydawać publiczne pieniądze na badania z omawianego obszaru przekonuje otwarta 21 marca br. w piwnicach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Maius wystawa fotografii Joanny Bocheńskiej pt. „Drzwi do raju. Kurdystan Iracki z innej perspektywy”. Czytaj dalej.

 10. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W FORUM MŁODYCH UCZONYCH

  Rada Młodych Naukowców we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP rozpoczyna nowy, cykliczny projekt Forum Młodych Uczonych „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”, który skierowany jest do młodych, wyróżniających się polskich naukowców. Forum będzie miejscem spotkania młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla oraz wybitnymi przedstawicielami polskiej nauki. Tegorocznym Gościem Honorowym będzie prof. Robert Huber, który wygłosi wykład zatytułowany „Jak zostałem naukowcem”. W ramach Forum przewidziano również dyskusje panelowe z udziałem wybitnych polskich naukowców, w trakcie których omówiony zostanie model kariery naukowej w każdej z czterech grup nauk: o życiu i o Ziemi, chemicznych i o materiałach, matematyczno-fizycznych i inżynierskich, humanistycznych i społecznych. Celem przyświecającym wydarzeniu jest nie tylko zainspirowanie młodych badaczy do rozwijania prowadzonych badań na światowym poziomie, ale również umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu pomiędzy nimi, jak również omówienie ścieżki kariery naukowej i mechanizmów finansowania badań w Polsce i na świecie. Uczestnictwo w seminarium będzie także okazją do dyskusji na temat rozpoczęcia szerszej współpracy naukowej i umiędzynarodowienia prowadzonych badań. W spotkaniu udział weźmie prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. NCN przygotuje także stoisko informacyjne na temat oferty konkursowej Centrum dla młodych naukowców. Szczegółowe informacje.