Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. DNI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

  Zapraszamy na Dni Narodowego Centrum Nauki, które odbędą się w terminie 8-9 maja na Śląsku. Organizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Nauki i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich. Zaplanowaliśmy wiele spotkań tematycznych, podczas których badacze, a zwłaszcza osoby rozpoczynające karierę naukową, będą mieć okazję do zapoznania się z ofertą konkursową Centrum. Spotkania będą także okazją do wyjaśnienia wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków oraz przybliżenia zasad regulujących obsługę projektów finansowanych przez NCN. Po raz pierwszy młodym badaczom wręczona zostanie Nagroda Narodowego Centrum Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych. Sponsorami nagrody są: Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Więcej informacji.

 2. FORMULARZE WNIOSKÓW DLA KONKURSÓW PRELUDIUM 5, SONATA 5 i OPUS 5

  Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów PRELUDIUM 5, SONATA 5 i OPUS 5, ogłoszonych 15 marca 2013 r. Przypominamy, że w warunkach konkursów wprowadzone zostały istotne zmiany. Zakres informacji wymaganych we wnioskach o finansowanie projektów badawczych określa załącznik numer 2 do poszczególnych ogłoszeń o konkursach.

 3. KWIETNIOWE POSIEDZENIE RADY NCN

  W kwietniu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, podczas którego m.in. dokonano wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1 i FUGA 2 oraz podziału środków na finansowanie krajowych staży podoktorskich w ramach konkursu FUGA 2 i stypendiów doktorskich w ramach konkursu ETIUDA 1. Gościem specjalnym był prof. dr hab. Karol Życzkowski, który w swoim wystąpieniu „Pułapki bibliometrii: jak nie należy jej stosować”, przedstawił uwagi dotyczące używania danych bibliometrycznych w procesie oceny wniosków. Podsumowanie posiedzenia.

 4. ILE KOSZTUJE NCN?

  Jaki jest koszt obsługi jednego wniosku napływającego do Narodowego Centrum Nauki? Ile osób pracuje w Centrum? W odpowiedzi na te i wiele innych pytań na temat NCN, polecamy artykuł autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora Centrum i Klaudii Kędzierskiej, głównej księgowej NCN, który ukazał się w najnowszym „Forum Akademickim”.

 5. STATYSTYKI KONKURSÓW MAESTRO 3 I HARMONIA 3

  W dziale Statystyki opublikowaliśmy kolejne szczegółowe raporty statystyczne, tym razem dla konkursów MAESTRO 3 i HARMONIA 3, do których nabór wniosków zamknięto 15 września 2012 r.

 6. UNESCO-L'OREAL INTERNATIONAL FELLOWSHIP FOR YOUNG WOMAN IN LIFE SCIENCES

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza polskie badaczki do udziału w konkursie UNESCO-L'OREAL International Fellowship for Young Women in Life Sciences 2014. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które mają nie więcej niż 35 lat i prowadzą badania w następujących dziedzinach: biologia, biochemia, biotechnologia, rolnictwo, medycyna, farmacja i fizjologia. Więcej informacji.

 7. PRZEWODNIK PO STYPENDIACH, KONKURSACH I PROGRAMACH DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

  Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało przewodnik po najpopularniejszych stypendiach, programach i konkursach dla młodych naukowców. W broszurze można znaleźć także informacje o konkursach NCN adresowanych do młodych naukowców. Pełny tekst broszury.