Wróć do archiwum newslettera NCN

I. KONKURSY NCN

 1. WYNIKI KONKURSÓW OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

  Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy OPUS 5, PRELUDIUM 5 i SONATA 5 w grupach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Nagrodzeni naukowcy otrzymają w sumie 339 508 506 zł. Najwyższe finansowanie, ponad 1,8 mln zł, otrzymał projekt, który będzie realizowany w ramach konkursu OPUS przez zespół pod kierownictwem dra hab. Macieja Sawickiego z Instytutu Fizyki PAN. Naukowcy będą pracować nad tunelowaniem elektronów i par Coopera w strukturach kwantowych zawierających ferromagnetyczny izolator (Ga,Mn)N. Więcej informacji.

 2. WSPÓLNY KONKURS NCN i NCBR

  W dniu 15 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyrektorzy i przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Rady NCN podpisali w obecności Minister Barbary Kudryckiej porozumienie w sprawie wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN. Przedsięwzięcie stanowi próbę uzupełnienia luki w finansowaniu badań stosowanych i jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia ścieżki umożliwiającej wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników prowadzonych wcześniej badań podstawowych. Wspólny konkurs, którego ogłoszenie planowane jest na grudzień br., będzie adresowany do naukowców, którzy kierowali bądź pełnili rolę głównych wykonawców lub opiekunów naukowych w projektach badawczych, obejmujących badania podstawowe, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Więcej informacji.

II. RADA NCN

 1. PROF. MAREK ŻUKOWSKI LAUREATEM „POLSKIEGO NOBLA”

  Miło nam poinformować, że członek Rady NCN prof. Marek Żukowski otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego został wyróżniony w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za badania wielofotonowych stanów splątanych, które doprowadziły do sformułowania przyczynowości informacyjnej jako zasady fizyki. Uroczystość wręczenia nagród FNP odbędzie się 4 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Więcej informacji o prof. Żukowskim znajduje się tutaj.

 2. LISTOPADOWE POSIEDZENIE RADY

  Podczas posiedzenia dokonano podziału środków finansowych na grupy nauk w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3, ogłoszonych w dniu 14 czerwca br. Dyskutowano nad warunkami konkursów planowanych do ogłoszenia w dniu 16 grudnia br.: FUGA 3, ETIUDA 2 i SYMFONIA 2. Wprowadzono zmiany m.in. do arkusza oceny wniosków w konkursie FUGA, wskazując, że mimo, iż wnioskodawca nie posiada w dorobku zrealizowanych projektów badawczych, może wziąć udział w konkursie.

  Rada przyjęła warunki kolejnych edycji konkursów ogłoszonych we współpracy z międzynarodowymi konsorcjami JPND oraz Infect-ERA, przeznaczając na ten ostatni konkurs 500 tys. euro.

  Drugi dzień posiedzenia był poświęcony w całości współpracy NCN z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Okazją do wspólnego posiedzenia było podpisanie porozumienia w sprawie wspólnego przedsięwzięcia NCN i NCBR, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z obrad Rady.

III. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 1. ZGROMADZENIE OGÓLNE SCIENCE EUROPE

  Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym organizacji Science Europe, które odbyło się 21 listopada br. w Brukseli. Organizacja zrzesza agencje finansujące badania naukowe oraz instytucje badawcze z całej Europy. Zgromadzenie podjęło szereg ważnych decyzji, m.in. dokonując wyboru dziesięciu członków Rady Zarządzającej (jedenastym członkiem tej rady jest z urzędu prezes Europejskiej Fundacji Nauki). Wybrano wszystkie osoby zaproponowane przez kilkuosobowy Komitet Identyfikacyjny, którego członkiem był dyrektor NCN. Więcej informacji na temat Zgromadzenia znajduje się tutaj.

 2. KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU NA TEMAT STRATEGII W NAUCE

  W dniu 10 listopada br. dyrektor NCN  prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w konferencji okrągłego stołu poświęconej strategii w nauce. Organizatorem spotkania była Falling Walls Foundation. Prof. Jajszczyk uczestniczył w panelu dotyczącym języka komunikacji między dyscyplinami, a także uczestniczył w sesjach plenarnych. Więcej informacji.

 3. SESJA POŚWIĘCONA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ WSPÓŁPRACY W BIOMEDYCYNIE

  Prof. Andrzej Jajszczyk Dyrektor NCN wziął udział w sesji poświęconej polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie i technikach informacyjnych w medycynie (Project for Polish-American Cooperation on Innovation in Biomedical Science). Spotkanie odbyło się 6 listopada br. w Ambasadzie Polski w Waszyngtonie. Więcej informacji. Sprawozdanie z sesji znajduje się tutaj.

 4. TRZECIE SPOTKANIE POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO KOMITETU WSPÓLNEGO NAUKI I TECHNIKI

  Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk uczestniczył w Trzecim Spotkaniu Amerykańsko-Polskiego Komitetu Wspólnego Nauki i Techniki (3rd US-Poland Science and Technology Joint Committee Meeting). Spotkanie odbyło się w Departamencie Stanu USA, a udział  nim wzięli przedstawiciele MNiSW, NCN, NCBR, Departamentu Stanu i Departamentu Energii USA, NSF, NIH, a także polskich i amerykańskich uczelni i instytutów badawczych. Prof. Andrzej Jajszczyk przedstawił sposób funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki, a także programy grantowe NCN, które wspierają bądź mogą wspierać interdyscyplinarne badania na pograniczu technik informacyjnych i medycyny. Na tym tle omówiono możliwości finansowania wspólnych badań naukowców z Polski i Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji.

 5. SPOTKANIE NA TEMAT FINANSOWANIA NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I O SZTUCE

  NCN i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (RPK CTT PK) w Krakowie zapraszają na spotkanie podsumowujące przebieg konkursu HERA Cultural Encounters oraz informujące o nowych możliwościach finansowania badań w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2013 r. na Politechnice Krakowskiej. Więcej informacji o spotkaniu.

IV. INNE WYDARZENIA

 1. UDZIAŁ DYREKTORA NCN W DEBATACH O NAUCE PAU

  Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk uczestniczył w spotkaniu „Oceny nauki” zorganizowanym przez Polską Akademię Umiejętności w ramach nowej serii „Debaty o nauce”, które odbyło się 16-18 listopada br. w Tomaszowicach koło Krakowa. W ramach debaty dyskutowano o sposobach oceny jednostek i czasopism naukowych, a także samych naukowców. Prof. Jajszczyk przedstawił uczestnikom spotkania sposoby oceny wniosków zgłaszanych do Narodowego Centrum Nauki, w tym podejście do oceny wykonawców i ich dorobku. Dyskutowano także możliwości alternatywnych podejść do procesu oceny wniosków w NCN. Więcej informacji.

 2. SEMINARIUM PT. MECHANIZMY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE TYM RAZEM W BYDGOSZCZY

  Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce, organizowane przez Radę Młodych Naukowców. Tym razem seminarium odbędzie się 27 listopada br. w Bydgoszczy. Narodowe Centrum Nauki reprezentować będzie prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady. Więcej o spotkaniu.