Wróć do archiwum newslettera NCN

I. KONKURSY NCN

 1. OGŁASZAMY KOLEJNE KONKURSY I PO RAZ PIERWSZY ZAPRASZAMY DO TANGA

  NCN ogłosiło konkursy SYMFONIA, ETIUDA i FUGA oraz po raz pierwszy – wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – konkurs TANGO. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości wdrażania wyników badań podstawowych w sferze gospodarczej i społecznej. Łącznie we wszystkich konkursach naukowcy mogą otrzymać 105 mln zł. Na wnioski czekamy do 16 marca 2013 r. Czytaj dalej.

 2. NOWY KONKURS W ZAKRESIE CHORÓB NEUROZWYRODNIENIOWYCH

  Zapraszamy do udziału w konkursie na temat chorób neurozwyrodnieniowych pt. Cross-Disease Analysis of Pathways ogłaszanym w ramach inicjatywy EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). Ideą konkursu  jest inspirowanie nowatorskich i międzydziedzinowych badań naukowych, które łączą doświadczenia o charakterze przedklinicznym bądź klinicznym z podejściami z obszaru biologii obliczeniowej. Celem inicjatywy JPND jest również wsparcie badań polegających na przeprowadzaniu systemowych analiz chorób neurozwyrodnieniowych oraz innych schorzeń chronicznych. Więcej o konkursie.   

 3. ZAPOWIEDŹ KONKURSU NCN Z INFECT-ERA

  Dnia 17 stycznia 2014 Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Infect-Era ogłosi otwarcie drugiego naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych. Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia: Assess the role of commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and elucidate how commensal organisms or probiotics can be used to prevent or treat infections; Development and application of new techniques to investigate the initial steps of the infection process. Czytaj dalej.

 4. LISTA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH WNIOSKI W KONKURSACH NCN W 2013 ROKU

  Przedstawiamy pełną listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów w 2013 r. oceniających wnioski złożone w konkursach NCN.

II. STATYSTYKI

 1. STATYSTYKI KONKURSÓW OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

  W dziale Statystyki opublikowaliśmy szczegółowe raporty statystyczne dla konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5. Można się z nich dowiedzieć m.in. z którego województwa pochodzi najwięcej zakwalifikowanych do finansowania projektów.

 2. BADANIA ANKIETOWE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK NAUKOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PROJEKTY NCN

  Na zlecenie Centrum w styczniu 2014 roku Instytut Badawczy ProPublicum będzie prowadzić badania ankietowe pracowników w jednostkach naukowych odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-finansową projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. Celem badania jest poznanie opinii na temat procedur obsługi administracyjno-finansowej projektów oraz współpracy z NCN. Badanie ma również pozwolić na wskazanie tych obszarów współpracy między jednostkami naukowymi a NCN, które wymagają usprawnienia. Więcej.

III. RADA NCN

 1. GRUDNIOWE POSIEDZENIE RADY

  Podczas grudniowego posiedzenia Rada NCN pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego Centrum na rok 2014. Omówiono i przyjęto warunki konkursów ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1. Na podstawie ustaleń podjętych podczas poprzednich posiedzeń Rady przyjęto nowy Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich. Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie nowej procedury postępowania w przypadku uchylenia przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji Dyrektora NCN w sprawie odmowy przyznania finansowania i przekazania wniosku do ponownego rozpatrzenia. Ustalono, że ponownej oceny wniosków dokonywać będzie specjalnie w tym celu powołany zespół ekspertów. Podsumowanie posiedzenia.

III. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 1. NCN NA KONFERENCJI NAUKA. POLSKIE PERSPEKTYWY

  W dniach 15-16 listopada br. w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbyła się druga edycja konferencji Science. Polish Perspectives. Konferencja, organizowana przez dwa stowarzyszenia studenckie Cambridge University Polish Society oraz Oxford University Polish Society przy wsparciu LSE SU Polish Business Society, jest miejscem spotkania studentów, doktorantów i młodych badaczy pochodzących z Polski, prowadzących badania poza granicami kraju. Więcej.

 2. POLSKI PROJEKT NAGRODZONY W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE NA TEMAT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

  Międzynarodowy projekt badawczy Wartości i wartościowanie jako kluczowe czynniki w ochronie, konserwacji i współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa – wspólne badania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nowoczesna analiza naukowa realizowany pod kierownictwem dra hab. inż. Bogusława Szmygina z Politechniki Lubelskiej otrzymał finansowanie w konkursie ogłoszonym przez NCN wraz z konsorcjum JPI Cultural Heritage. Czytaj dalej.

 3. UDZIAŁ DYREKTORA NCN W RUSSELL GROUP EUROPEAN ENGAGEMENT WORKSHOP

  Dnia 9 grudnia br. dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w odbywających się w Londynie warsztatach dotyczących doskonałości badań naukowych, zarządzania w nauce, komercjalizacji wyników badań, a także współpracy uniwersytetów z sektorem prywatnym. Warsztaty te, o nazwie Russell Group European Engagement Workshop zostały zorganizowane przez Russell Group zrzeszającą 24 wiodące brytyjskie uniwersytety badawcze.

IV. PUBLIKACJE

 1. LEARN ENGLISH, DEAR SCHOLAR...

  Polecamy lekturę artykułu Learn English, Dear Scholar... autorstwa dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka, który ukazał się w grudniowej PAUzie Akademickiej

 2. FUNDUSZE SPÓJNOŚCI DLA NAUKI

  Zagadnienie funduszy spójności dla nauki komentuje prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

 3. MIEJSCE POLSKIEJ NAUKI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

  Zapraszamy do przeczytania wykładu wygłoszonego przez prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora Centrum, w Polskiej Akademii Umiejętności.

V. WYDARZENIA

 1. V FORUM NOWEJ GOSPODARKI

  W dniach 7-8 listopada br. dr inż. Agnieszka Dobrowolska, koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, wzięła udział w V Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się w Krakowie. Tematem przewodnim spotkania były gospodarcze i społeczne konsekwencje rozwoju przełomowych technologii oraz możliwości włączenia się Polski i regionów w globalne trendy poprzez rozwijanie lokalnych specjalizacji. Więcej.

 2. NCN NA WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW

  W dniu 15 listopada na Politechnice Łódzkiej odbyła się ostatnia z sześciu zaplanowanych na ten rok sesji warsztatów szkoleniowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD), w których aktywnie uczestniczyli pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (DBR) Narodowego Centrum Nauki. Więcej.

KODA. Newsletter NCN

W raz z Nowym Rokiem zmienia się nazwa newslettera Centrum. Od stycznia będzie on nosił, jak nasze konkursy, muzyczną nazwę KODA.

Według Słownika Języka Polskiego KODA to końcowy, zwykle przyspieszający fragment utworu muzycznego, oparty na jego materiale tematycznym. KODA może być krótkim ozdobnikiem, kilkoma akordami ujętymi w kadencję lub dłuższym fragmentem, niekiedy utrzymanym w narastającym tempie i dynamice. KODA, wykorzystując motywy utworu, ma stanowić jego podsumowanie i zamknięcie. W przenośni KODA oznacza podsumowanie utworu literackiego albo jakiejś historii.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć życzenia szczęścia, pomyślności oraz wielu sukcesów w Nowym Roku 2013

Dyrekcja, członkowie Rady oraz pracownicy Narodowego Centrum Nauki