KONKURSY

Ogłoszenie konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

17 marca br. ogłoszone zostały kolejne konkursy NCN. Po raz siódmy rozpoczął się nabór wniosków do konkursów OPUS, PRELUDIUM i  SONATA. Więcej.

Informacja dotycząca raportów rocznych za rok 2013 oraz raportów końcowych w projektach NCN

Informujemy, że w systemie OSF można przygotowywać i składać raporty roczne za rok 2013 oraz raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów rozstrzygniętych przez NCN. Więcej.


WYDARZENIA

Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych

Informujemy, że ze względu na wolne miejsca rejestracja na warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych, które odbędą się 10 kwietnia br. w Lublinie, jest nadal otwarta. Więcej.

Dni Narodowego Centrum Nauki – Lublin 2014

W dniach 9-10 kwietnia br. w Lublinie odbędzie się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z lubelskimi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym. Więcej.

Marcowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 12-13 marca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Dyskutowano m.in. nad sprawozdaniem z działalności Narodowego Centrum Nauki za 2013 r., rocznym sprawozdaniem finansowym za 2013 r. oraz planem działalności Narodowego Centrum Nauki na rok 2014. Więcej.

Udział dyrektora NCN w Sixth High-level Workshop on the European Research Area (ERA)

W dniach 24 i 25 lutego br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Sixth High-level Workshop on the European Research Area (ERA). Warsztaty zorganizowane przez Science Europe odbyły się w Bath w Anglii. Więcej.


CO NOWEGO

Szczegółowe zestawienia rankingowe beneficjentów

W dziale Statystyki opublikowano kolejną część rankingów podmiotów, którym Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 r. finansowanie na realizację projektów badawczych, staży podoktorskich oraz stypendiów doktorskich. Więcej.

Heritage Plus – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym

Informujemy, że od 2014 r. konkurs Heritage Plus jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Więcej.