WYDARZENIA

Science Europe wybrało w Krakowie nowego prezesa

20 maja w Krakowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne organizacji Science Europe (SE), zrzeszającej agencje finansujące badania naukowe oraz instytucje badawcze z Europy. Polska reprezentowana jest w SE przez NCN. Więcej.

Udział Dyrektora NCN w Jubileuszu 650-lecia UJ

Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w obchodach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Więcej.

Majowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 14-15 maja odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Specjalnym gościem Rady był prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Udział prof. Kurzydłowskiego w posiedzeniu był okazją do przeprowadzenia dyskusji na temat kierunków współpracy NCN z NCBiR. Więcej.

Wyróżnienia dla członków Rady NCN

Z przyjemnością informujemy o wyróżnieniach, jakie otrzymali członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki. Prof. Marek Żukowski został laureatem piątej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS, a prof. Maciej Wołowicz otrzymał Order Palm Akademickich, nadawany na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej. Więcej.

CO NOWEGO

Roczne podsumowanie działalności NCN

Zachęcamy do zapoznania się z raportem 2013 podsumowującym poprzedni rok działalności Narodowego Centrum Nauki. W 2013 r. Centrum zakwalifikowało do finansowania 2433 projekty badawcze, staże i stypendia realizowane w obszarze badań podstawowych na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Rozstrzygnęło 14 konkursów i ogłosiło 13 nowych. Więcej.

Wsparcie NCN dla wnioskodawców i grantobiorców

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nie prowadzi odpłatnych szkoleń dotyczących przygotowywania i składania wniosków w konkursach NCN. Wnioskodawców zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami oraz do udziału w wydarzeniach, w których uczestniczą członkowie Rady NCN, koordynatorzy dyscyplin oraz pracownicy DBR. Więcej.

Wstrzymanie udzielania pomocy publicznej przez NCN

W konkursach ogłaszanych przez NCN, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna. Możliwość ponownego udzielania pomocy publicznej jest uzależniona od wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN wydanego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.). Więcej.

KONKURSY

Wyniki konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6

NCN rozstrzygnęło konkursy OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6 ogłoszonych przez NCN w dniu 16 września 2013 r. Do finansowania zakwalifikowano 817 wniosków na łączną kwotę prawie 280 mln zł.  Listy rankingowe.

Uzasadnienia ocen wniosków dostępne w systemie OSF

Informujemy, że od 17 maja w systemie OSF dostępne są uzasadnienia ocen wniosków złożonych w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6. Uzasadnienia są dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konta w systemie OSF, w zakładce Uzasadnienie oceny.

Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 17 marca 2014 r.

Informujemy, że na stornie internetowej NCN opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 17 marca 2014 r. Więcej.

Statystyki konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3 dostępne

Na stronie internetowej zamieszczone zostały szczegółowe raporty statystyczne dla konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3, do których nabór wniosków zamknięto 16 września 2013 r. Więcej.

Informacje dla laureatów konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3 – stypendia naukowe

Przypominamy, że stypendia naukowe dla młodych naukowców w projektach badawczych NCN mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów. Więcej.

Planowane terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach SYMFONIA 2, ETIUDA 2 i FUGA 3

Informujemy, że zaplanowano terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach SYMFONIA 2, ETIUDA 2 i FUGA 3, ogłoszonych 16 grudnia 2013 r. Więcej.