KONKURSY

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

16 czerwca koordynatorzy dyscyplin ogłosili kolejne konkursy Narodowego Centrum Nauki: MAESTRO 6, HARMONIA 6 oraz SONATA BIS 4.

Wyniki konkursów ETIUDA 2 i FUGA 3

24 czerwca ogłoszone zostały wyniki konkursów ETIUDA 2 na stypendia doktorskie oraz FUGA 3 na staże podoktorskie. Listy rankingowe dostępne są tutaj.

Wyniki I etapu konkursu TANGO

10 czerwca przedstawiona została lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do II etapu konkursu TANGO, organizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej

Wyniki I etapu oceny w konkursie SYMFONIA 2

Zakończył się I etap oceny wniosków w konkursie na międzydziedzinowe projekty badawcze SYMFONIA 2. Rozmowy kwalifikacyjne w II etapie oceny odbędą się w poniedziałek 28 lipca br. w siedzibie NCN, przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie. Dokładne terminy rozmów dla poszczególnych kierowników projektów zostaną uzgodnione indywidualnie.

WYDARZENIA

Global Reaserch Council w Pekinie

Pod koniec maja w Pekinie odbyło się doroczne posiedzenie Global Research Council, w którym uczestniczyli szefowie instytucji grantowych z całego świata. W spotkaniu wziął udział dyrektor NCN – prof. Andrzej Jajszczyk. Więcej

Spotkanie z okazji 25 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.

5 czerwca dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk i członek Rady Centrum prof. Janusz Janeczek, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, wzięli udział w spotkaniu z okazji 25 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. zorganizowanym w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Spotkanie międzynarodowej sieci HERA w Krakowie

5 czerwca w Krakowie odbyło się spotkanie humanistów z 19 europejskich krajów, którzy w ramach międzynarodowej sieci HERA obradowali na temat sytuacji badań humanistycznych w programie ramowym Horyzont 2020. Więcej

Czerwcowe posiedzenie Rady NCN

11 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Głównym punktem obrad plenarnych było określenie warunków przeprowadzania kolejnej edycji konkursów, dla których nabór wniosków rozpocznie się 16 czerwca 2014 r.: MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4. Więcej

CO NOWEGO

Pozytywna ocena działalności NCN

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska przyjęła plan działalności NCN na 2014 r. oraz sprawozdanie z działalności NCN, pozytywnie oceniając realizację zadań Centrum w 2013 r. Więcej

Doktorat Honoris Causa dla prof. Kozłowskiego

13 czerwca prof. Henryk Kozłowski, członek Rady NCN, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora NCN

Dyrektor NCN ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej NCN.

PUBLIKACJE

Rocznik statystyczny

Zapraszamy do zapoznania się z rocznikiem statystycznym prezentującym szczegółowe dane dotyczące konkursów, wnioskodawców i beneficjentów konkursów Narodowego Centrum Nauki. Więcej