WYDARZENIA

Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2014

9 października br. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody NCN. Wyróżnienie jest przyznawane wybitnym młodym naukowcom w trzech obszarach badawczych. Nagrodę w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce ufundowała firma Meble VOX Sp. z o.o. Sp. j. Fundatorem Nagrody w naukach o życiu jest Adamed Sp. z o.o., zaś w naukach ścisłych i technicznych - EDF Polska S.A.  

Wrześniowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 10-11 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Podczas obrad plenarnych członkowie Rady spotkali się z prof. M. Ratajczakiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił główne kierunki prac resortu, w tym założenia projektu budżetu na rok 2015 w sektorze Nauka. Więcej.

KONKURSY

Ogłoszenie konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8

15 września br. zostały ogłoszone kolejne konkursy Narodowego Centrum Nauki:  OPUS 8 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, PRELUDIUM 8 - na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora oraz SONATA 8 - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Termin składania wniosków mija 15 grudnia 2014 r.          

BEETHOVEN - nowy konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze otwarty

12 września br. ogłoszono nowy konkurs BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, organizowany przez NCN we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).

CHIST-ERA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu

W październiku br. Konsorcjum CHIST-ERA, do którego należy NCN, ogłosi otwarcie naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Więcej.

CO NOWEGO

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora NCN

Na podstawie uchwały komisji konkursowej, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki z dniem 8 września 2014 r. powołał dra Tomasza Bzukałę na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.