WYDARZENIA

Wręczenie Nagrody NCN 2014

9 października br. została wręczona Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2014. Laureatami zostali profesorowie Janusz Bujnicki, Michał Horodecki oraz Marcin Miłkowski. Każdy z nich otrzyma 50 tys. zł za wybitne osiągnięcia naukowe. Fundatorem Nagrody NCN w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jest firma Meble Vox Sp. z o.o., w naukach o życiu – Adamed Sp. z o.o., zaś w naukach ścisłych i technicznych – EDF Polska S.A.

EDF Pulse Awards 2015

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie EDF Pulse Awards 2015, którego celem jest wspieranie młodych europejskich naukowców oraz wypromowanie ich innowacyjnych projektów. Konkurs jest organizowany przez EDF S.A. jednego z liderów na europejskim rynku energii.

Trzecia edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych

4 grudnia br. odbędą się kolejne warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną finansowanych przez Centrum projektów badawczych. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie i wyczerpanie limitu miejsc rejestracja na warsztaty została już zamknięta.

Podsumowanie drugiej edycji warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych

Zachęcamy do zapoznania z relacją z drugiej edycji warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych, które odbyły się 30 września 2014 r. w siedzibie NCN.

Październikowe posiedzenie Rady NCN

9 października 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Jednym z punktów posiedzenia było ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4.

KONKURSY

Wyniki I etapu oceny w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7

W systemie OSF zostały udostępnione uzasadnienia ocen wniosków złożonych w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny. Dostęp do nich można uzyskać indywidualnie dla każdego wniosku, po zalogowaniu do systemu OSF.

Nowy konkurs HERA Uses of the Past

W styczniu 2015 r. NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past. 29 stycznia 2015 r. w Tallinie odbędzie się prezentacja tematu nowego konkursu, podczas której możliwe będzie znalezienie partnera do realizacji projektu.

CHIST-ERA: Nowy konkurs z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum CHIST-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia: 1) Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems (RTCPS) oraz 2) Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU). Więcej.

CO NOWEGO

Badanie opinii laureatów konkursów NCN

Na zlecenie Narodowego Centrum Nauki w okresie od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. firma badawcza Public Profits Sp. z o.o. będzie prowadzić badanie opinii wśród laureatów konkursów NCN, którzy zrealizowali bądź realizują projekt przynajmniej od roku i złożyli przynajmniej jeden raport roczny z realizacji tego projektu.

Sukces polskich lekarzy w leczeniu sparaliżowanego pacjenta

Przyłączamy się do gratulacji dla zespołu lekarzy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzięki wykonanej przez nich nowatorskiej operacji, pacjent z przerwanym rdzeniem kręgowym zaczął chodzić z pomocą sprzętu ortopedycznego. Więcej.

Nowy moduł zestawień statystycznych

W zakładce Statystki konkursów dostępny jest nowy moduł, umożliwiający samodzielne generowanie zestawień statystycznych dla konkursów NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2013. Więcej.          

Konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych.

Projekty finansowane przez NCN wpisane do amerykańskiej bazy International Alzheimer’s Disease Research Portfolio

Projekty podejmujące badania nad chorobą Alzheimera finansowane przez Narodowe Centrum Nauki zostały wpisane do międzynarodowej bazy International Alzheimer’s Disease Research Portfolio (IADRP). Spis projektów wraz z abstraktami.

PUBLIKACJE

Odpowiedź na artykuł prof. Kazimierza Stępnia „Nauka a biurokracja”

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Justyny Woźniakowskiej, zastępcy dyrektora NCN, który jest odpowiedzią na artykuł prof. Józefa Stępnia pt. Nauka a biurokracja, opublikowany na łamach PAUzy Akademickiej w dniu 2 października 2014 r.