CO NOWEGO

Prof. Zbigniew Błocki nowym dyrektorem NCN

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała z dniem 4 marca br. prof. Zbigniewa Błockiego na stanowisko dyrektora NCN.

Podsumowanie kadencji dyrektora NCN

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem czteroletniej kadencji prof. Andrzeja Jajszczyka na stanowisku dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Rankingi jednostek w konkursach NCN 2014

W konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 r. finansowanie otrzymały 1804 projekty, staże i stypendia, dzięki czemu ponad 760 mln zł otrzymają badacze zatrudnieni w 186 jednostkach naukowych. Zobacz rankingi.

Wnioski odrzucone z powodów formalnych w konkursach NCN

Przedstawiamy statystyki dotyczące wniosków niespełniających wymogów formalnych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, które zostały rozstrzygnięte w latach 2011-2014.

Działalność Komisji Odwoławczej NCN w liczbach

W latach 2011-2014 do NCN złożono 1200 odwołań. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi danymi nt. działalności Komisji Odwoławczej NCN.

KONKURSY

Wyniki konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

5 lutego ogłosiliśmy wyniki konkursów MAESTRO 6 dla doświadczonych naukowców, HARMONIA 6 na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej oraz  SONATA BIS 4 na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego.

Wyniki pierwszego wspólnego konkursu NCN i NCBR - TANGO

W lutym poznaliśmy wyniki konkursu TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację projektów przyznano prawie 40 mln zł.

Nowy międzynarodowy konkurs JPI HDHL

Konsorcjum JPI HDHL (JPI A Healthy Diet for a Healthy Life), do którego należy NCN, ogłosi 30 marca br. konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. „Nutrition and Cognitive Function” (NutriCog).

SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4 – instrukcje

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2014 r.

WYDARZENIA

Lutowe posiedzenie Rady NCN

12 lutego odbyło się posiedzenie plenarne Rady NCN. Po rozpatrzeniu sprawozdania z postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora NCN, Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi NiSW prof. dra hab. Zbigniewa Błockiego jako kandydata, który uzyskał najwyższą ocenę końcową.