Dyrekcja, Rada oraz pracownicy Narodowego Centrum Nauki składają Państwu serdeczne życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

WYDARZENIA

Jubileusz 5-lecia NCN już za nami

4 marca Narodowe Centrum Nauki świętowało jubileusz 5-lecia inauguracji działalności. Na obchody złożyło się sympozjum poświęcone ubieganiu się o finansowanie w ramach programów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) oraz uroczysta gala w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

Warsztaty podczas Dni NCN w Olsztynie

Podczas Dni NCN w Olsztynie 11 i 12 maja będzie można skorzystać z oferty szkoleniowej NCN. Dostępne będą warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych, zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży podoktorskich i stypendiów doktorskich finansowanych przez NCN, warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz warsztaty z oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych. Zapraszamy do rejestracji.

KONKURSY

Ogłoszenie konkursów

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2. Termin składania wniosków w ww. konkursach  15 czerwca 2016 r.

Zmiany w konkursie SONATA 11

Rada NCN  wprowadziła możliwość obniżenia pensum dydaktycznego kierownika projektu realizującego grant w ramach konkursu SONATA.

Rusza konkurs M-ERA.NET

NCN wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

187 wniosków w konkursie ERA-NET Cofund Smart Urban Futures

15 marca zakończył się nabór wniosków w konkursie ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF). W konkursie złożono 187 międzynarodowych wniosków wstępnych.

CO NOWEGO

Zalecenia Rady NCN dotyczące etyki badań naukowych

Mając na uwadze zapewnienie badaniom naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki zgodności z wysokimi standardami etycznymi oraz wsparcie badaczy przy rozstrzyganiu dylematów etycznych związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań, Rada NCN przygotowała zalecenia dotyczące badań z udziałem ludzi.

ERA Fellowships – przesunięty termin składania wniosków

Do 8 kwietnia został przedłużony termin składania wniosków do programu ERA Fellowships. Oferta ma na celu budowanie umiejętności w dziedzinie zarządzania w organizacjach naukowych i współpracy między ośrodkami badawczymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe. Program przeznaczony jest dla menedżerów nauki z 13 państw Unii Europejskiej, w tym Polski.

PUBLIKACJE

NCN zaspokaja ciekawość uczonych od 5 lat

Na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia o działalności NCN opowiadają dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki i przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński. Audycja poświęcona jest również badaniom nad Polskim Językiem Migowym, prowadzonym przez dr. Pawła Rutkowskiego z Wydziału Polonistyki UW, który realizował projekt badawczy w ramach konkursu HARMONIA 1.