KONKURSY

Ogłoszenie konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9

17 marca ogłoszone zostały kolejne konkursy NCN. Po raz dziewiąty rozpoczął się nabór wniosków do konkursów OPUS, PRELUDIUM i  SONATA. Wnioski można składać do 16 czerwca. Więcej.

Zmiany w konkursach NCN

Począwszy od ogłoszonych 16 marca konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9, Rada NCN wprowadziła w regulaminie przyznawania środków istotne zmiany, m.in. w zakresie kosztów, jakie mogą być ponoszone w grantach oraz dotyczące ograniczeń w występowaniu z wnioskami.

Nowy konkurs konsorcjum JPI HDHL: Intestinal Microbiomics

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum JPI A Healthy Diet for a Healthy Life zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze Intestinal Microbiomics. Termin składania wniosków wstępnych upływa 28 kwietnia 2015 r.

POLONEZ – zapowiedź konkursu dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

We wrześniu 2015 r. NCN ogłosi konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. 16 czerwca zapraszamy do Warszawy, gdzie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu POLONEZ.

Formularze wniosków dla konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

Informujemy, że elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 zostaną udostępnione w systemie OSF do 30 kwietnia br.

WYDARZENIA

Dni Narodowego Centrum Nauki – szczecin 2015

W dniach 13-14 maja 2015 r. zapraszamy do Szczecina na III edycję Dni Narodowego Centrum Nauki. W ramach wydarzenia odbędą się spotkania dla naukowców, warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych, prezentacje laureatów konkursów NCN oraz posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Współorganizatorami Dni NCN są zachodniopomorskie uczelnie.

Marcowe posiedzenie Rady NCN

11 i 12 marca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Podczas spotkania Rada uchwaliła istotne zmiany w regulaminach przeprowadzania konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, przyjęła roczne sprawozdanie finansowe i zatwierdziła sprawozdanie z realizacji zadań NCN w 2014 r. Przedyskutowano zasady przyznawania Nagrody NCN 2015 oraz pożegnano ustępującego dyrektora.

PUBLIKACJE

Więcej na badania

W marcowym numerze „Forum Akademickiego” prof. Zbigniew Błocki, nowy dyrektor NCN, mówi o swoich priorytetach i planach związanych z Narodowym Centrum Nauki. Zapraszamy do lektury.