Zmarła prof. Janina Jóźwiak, członek Rady NCN

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2016 r. zmarła prof. dr hab. Janina Jóźwiak – wybitna uczona, profesor SGH, członek Rady Narodowego Centrum Nauki, serdeczny przyjaciel.

Wydarzenia

Lipcowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 6-7 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady NCN. Gościli na nim prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, Przewodniczący Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, oraz dr Wiesław Studencki, Koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Obradowano m.in. nad warunkami i regulaminem wybranych konkursów NCN – BEETHOVEN 2 oraz UWERTURA 1.

Konkursy

22,5 mln zł na badania międzydziedzinowe

Rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze. Nasi eksperci wskazali 5 projektów, które otrzymają łącznie 22,5 mln zł.

Jak prawidłowo przygotować wniosek?

Na naszej stronie dostępne są już instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2016 r.: MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6.

Co nowego

W trosce o rzetelność badań

Dyrektor NCN powołał Komisję ds. Integralności Badań Naukowych, której głównym zadaniem będzie prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach o podejrzenie wystąpienia nierzetelności badań naukowych w projektach, wnioskach i raportach.

Rok 2015 w liczbach

Prezentujemy Statystyki konkursów 2015, które zawierają dane liczbowe dotyczące wszystkich konkursów ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2015 r. W dziale „Materiały do pobrania” można znaleźć również publikacje z poprzednich lat.