Wydarzenia

Nagroda NCN 2016

Za niespełna dwa tygodnie, 12 października, po raz czwarty odbędzie się gala wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki, wyróżnienia przyznawanego młodym uczonym za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych. W tym roku Nagrodę ufundują firmy EDF Polska S.A. (nauki ścisłe i techniczne), Grupa Azoty S.A. (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce) oraz Biprostal S.A. i Koksoprojekt Sp. z o.o. (nauki o życiu).

Posiedzenie Rady NCN i Kapituły Nagrody NCN

W dniach 7-8 września odbyło się posiedzenie Rady NCN. Oprócz comiesięcznych prac poszczególnych Komisji, podczas spotkania obradowała Kapituła Nagrody NCN, która wyłoniła laureatów czwartej edycji Nagrody NCN. W trakcie posiedzenia ustalone zostały także warunki przeprowadzenia konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3.

POLONEZ 3 – spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi POLONEZ 3, które odbędzie się 6 października o godz. 11.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Formularz rejestracji jest dostępny na stronie NCN.

Zakończenie rejestracji na warsztaty dla wnioskodawców

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami z przygotowania wniosków o finansowanie projektów badawczych limit miejsc na wszystkie planowane terminy (do czerwca 2017 r.) został wyczerpany.

Konkursy

390 mln w nowej edycji konkursów NCN

Ogłosiliśmy kolejną edycję konkursów. Już po raz dwunasty można ubiegać się o finansowanie w ramach konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Ruszają też dwa konkursy międzynarodowe – polsko-niemiecki BEETHOVEN 2 oraz, przeprowadzany po raz ostatni, POLONEZ 3.

UWERTURA 1

15 grudnia po raz pierwszy ogłosimy konkurs UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. To efekt współpracy NCN z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees.

NCN koordynatorem programu QuantERA

Komisja Europejska przeznaczyła 11,5 miliona euro na koordynowany przez NCN program QuantERA – największy grant przyznany Polsce w programie ramowym Horyzont 2020. Celem programu jest wspieranie badań z zakresu technologii kwantowych oraz stworzenie wspólnej europejskiej strategii rozwoju tej dziedziny badawczej.

Polskie projekty nagrodzone w konkursie HERA

Pięć projektów, w których udział biorą polscy naukowcy, otrzymało finansowanie w konkursie Uses of the Past zorganizowanym przez NCN we współpracy z siecią HERA, wspierającą badania naukowe z zakresu humanistyki.

Polacy zbadają bioróżnorodność

Cztery projekty z udziałem polskich naukowców zostały wyłonione w międzynarodowym konkursie poświęconym bioróżnorodności, organizowanym przez sieć BIODIVERSA, zrzeszającą instytucje finansujące badania naukowe w Europie.

Co nowego

Zbiorcze zestawienie jednostek naukowych i badawczych

Przedstawiamy zbiorcze zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2015. Publikacja prezentuje aktywność grantową wnioskodawców NCN w odniesieniu do kategorii naukowych przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Najcenniejsze europejskie źródło strategicznego rozwoju

W związku z planowanym przez Komisję Europejską zmniejszeniem środków na badania naukowe w programie Horyzont 2020, Science Europe opublikowało apel zatytułowany „Finansowanie badań w Horyzoncie 2020: Najcenniejsze europejskie źródło strategicznego rozwoju”, do którego dołącza również NCN.

Polska wschodzącą gwiazdą w rankingu Nature

W raporcie „Nature Index 2016 Rising Stars” Polska została wymieniona jako pierwsza wśród „wschodzących gwiazd nauki” – krajów, których pozycja w rankingu „Nature” spektakularnie wzrosła w ostatnich czterech latach. W raporcie można przeczytać o roli, jaką w tej zmianie odegrało m.in. NCN.

Publikacje

Odpowiedź NCN Profesor Borkowskiej

15 września w „PAUzie Akademickiej” ukazał się tekst prof. Grażyny Borkowskiej z Instytutu Badań Literackich PAN dotyczący odrzucenia wniosku Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W kolejnym numerze czasopisma prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, odpowiada na pytania prof. Borkowskiej.