Wydarzenia

Nagroda NCN 2016 przyznana

Dr hab. Marcin Szwed, dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak oraz prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk to laureaci Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2016. Uroczystość wręczenia pamiątkowych statuetek odbyła się 12 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w krakowskich Sukiennicach.

Październikowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 12-13 października miało miejsce kolejne posiedzenie Rady NCN. Podczas spotkania uchwalono zmiany planu finansowego NCN na rok 2016 i dwa kolejne lata, ustalono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w wybranych konkursach, a także omówiono warunki przeprowadzenia konkursów SONATINA, ETIUDA i MINIATURA.

Polish Info Days

Zapraszamy do uczestnictwa w dniach informacyjnych Polish Info Days, które odbędą się 3 i 4 listopada odpowiednio w Glasgow i Londynie. Wydarzenie skierowane jest do naukowców, którzy chcieliby prowadzić badania w Polsce, oraz przedstawicieli instytucji naukowych.

Konkursy

MINIATURA już niebawem

Finalizujemy prace nad dokumentacją konkursu MINATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego ani nie są laureatami konkursów na stypendia i staże, finansowanych przez NCN.

CHIST-ERA – o informacji i komunikacji

Zapraszamy do udziału w konkursie CHIST-ERA z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST), ogłoszonego 12 października 2016 r. Termin zgłaszania wniosków upływa 17 stycznia 2017 r.

Więcej o konkursie POLONEZ 3

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją poświęconą konkursowi POLONEZ 3.

Co nowego

Nagroda dla prof. Ryszarda Kierzka

Prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, członek Rady NCN, oraz prof. Douglas H. Turner z Uniwersytetu w Rochester otrzymali Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową. Wyróżnienie przyznaje Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej wraz z American Association for the Advancement of Science za wybitne osiągnięcia będące efektem współpracy naukowców z Polski i USA.

Konkurs na Koordynatorów Dyscyplin

Rada NCN ogłasza nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Termin nadsyłania dokumentów upływa 21 listopada 2016 r.

Publikacje

Czyżby jednak w polskiej nauce coś drgnęło?

W październikowym numerze „PAUzy Akademickiej” (Nr 353) prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, komentuje niedawny raport „Nature – Index 2016 Rising Stars”.