Wydarzenia

Znamy laureatów Nagrody NCN 2017

Dr Szymon Świeżewski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, prof. dr hab. Anna Brożek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Adam Rycerz z Uniwersytetu Jagiellońskiego to naukowcy wyróżnieni w piątej edycji Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Badacze otrzymają po 50 tys. zł. za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych.

Programy grantowe w Polsce – spotkanie informacyjne w Paryżu

14 listopada w stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone polskim programom grantowym NCN oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla naukowców. Podczas wydarzenia omówiony zostanie m.in. ogłoszony w lipcu program otwarcia centrów doskonałości naukowej Dioscuri. Współorganizatorem spotkania jest FNP.

Październikowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 11-12 października 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady NCN. Podczas posiedzenia plenarnego omówiono warunki konkursów, których ogłoszenie jest planowane w najbliższym czasie: SONATINA 2, UWERTURA 2, ETIUDA 6 oraz DIOSCURI. Podjęto również decyzję o zwiększeniu budżetów konkursów SONATA 13 i SONATA BIS 7 (każdego o 30 mln zł) oraz konkursu MINIATURA 1 o 10 mln zł.

Weź udział w warsztatach dla wnioskodawców

Zapraszamy do zgłaszania się na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Tematyka szkolenia obejmuje całokształt prac nad przygotowaniem wniosku, a podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie pracują nad elementami przykładowego zgłoszenia. Spotkania odbędą się 14 listopada oraz 12 grudnia w Krakowie.

Konkursy

Znamy wyniku konkursu BEETHOVEN 2

W drugiej edycji konkursu BEETHOVEN, organizowanego wspólnie przez NCN i Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG), przyznano łącznie niemal 28,5 mln zł. Z puli 155 wniosków wybrano 38 najlepszych projektów. Ich autorzy przeprowadzą swoje badania we współpracy z niemieckimi partnerami.

169 nowych laureatów konkursu MINIATURA 1

3, 13 i 25 października opublikowaliśmy kolejne listy rankingowe wniosków zakwalifikowanych do finansowania w pierwszej edycji konkursu MINIATURA. Łącznie aż 169 osób będzie realizować pojedyncze działania naukowe. Wyniki konkursu MINIATURA 1 będą publikowane na bieżąco do końca marca 2018 r.

Sprawdź terminy rozmów kwalifikacyjnych

Ustalono już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7 i MAESTRO 9, które obędą się w siedzibie NCN w Krakowie. Szczegółowe informacje będą przekazywane przez Koordynatorów Dyscyplin bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu najpóźniej 2 tygodnie przed terminem rozmowy.

ForestValue dla badaczy gospodarki leśnej

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie, współorganizowanym przez NCN oraz sieć ForestValue, na międzynarodowe projekty na temat wykorzystania gospodarki leśnej. Termin składania pre-proposals mija 23 stycznia 2018 r.

BiodivERsA czyli bioróżnorodność

NCN wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. „Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”. Wstępnej rejestracji należy dokonać do 1 grudnia 2017 r., natomiast termin składania pełnych wniosków upływa 9 marca 2018 r.

Co nowego

Nobel z fizyki to również sukces Polaków

Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki zostali wyróżnieni trzej naukowcy zaangażowani w prace nad detektorem LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych: Reiner Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne. W sukcesie międzynarodowego projektu swój udział miało 1300 naukowców z ponad 20 krajów, w tym również z Polski. Prace polskiej grupy badawczej Virgo-POLGRAW, kierowanej przez prof. Andrzeja Królaka, są finansowane m.in. w ramach konkursu HARMONIA 6.

Publikacje

Laureaci Nagrody NCN w Radio Kraków

Dwoje tegorocznych laureatów Nagrody NCN – prof. Anna Brożek i dr Adam Rycerz – udzielili wywiadu dla Radia Kraków. Ich wypowiedzi na temat wyróżnienia oraz specyfiki prowadzonych badań można wysłuchać w ramach audycji „Pracują na Nobla”.