Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku 2018 życzą
Dyrekcja, Rada oraz pracownicy Narodowego Centrum Nauki

Kartka świąteczna. Na białym tle umieszono wieniec z szarych gałęzi z czerwonymi kulkami owoców. Wewnątrz wieńca znajdują się życzenia świąteczne: Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego i pełnego sukcesów Nowego Roku 2018. Pod życzeniami znajduje się logo Narodowego Centrum Nauki

Wydarzenia

NCN operatorem Funduszy Norweskich

Narodowe Centrum Nauki zostało operatorem tzw. Funduszy Norweskich oraz EOG – formy bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię wybranym państwom członkowskim UE. Na badania zostanie przeznaczonych 110 mln euro.

Dyrektor NCN członkiem Rady Zarządzającej Science Europe

30 listopada dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki, został ponownie wybrany na członka Rady Zarządzającej Science Europe, międzynarodowej organizacji zrzeszającej 43 europejskie instytucje prowadzące lub fundujące działalność badawczą.

O polskiej nauce przy Okrągłym stole NCN

15 grudnia w siedzibie NCN odbyło się spotkanie pod roboczą nazwą „Okrągły stół”, podczas którego przedstawiciele środowiska naukowego oraz NCN debatowali nad ułatwienie współpracy między Centrum a naukowcami. W spotkaniu wzięli udział polscy badacze, którzy wcześniej zgłaszali do NCN swoje postulaty dotyczące zmian w funkcjonowaniu instytucji i procesu grantowego.

Konkursy

Harmonogram konkursów na rok 2018

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym harmonogramem konkursów NCN na rok 2018. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

47 mln zł w konkursach ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

15 grudnia ogłosiliśmy konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie stypendiów doktorskich, projektów badawczych oraz staży w jednostkach zagranicznych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Łączny budżet konkursów wyniesie 47 mln zł. Wnioski można składać do 15 marca 2018 r.

MINIATURA: aktualizacja list rankingowych

Po raz kolejny zaktualizowaliśmy listę rankingową konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe. Z wynikami można zapoznać się na stronie NCN.

ForestValue – współpraca przy projektach o gospodarce leśnej

Naukowcy zajmujący się tematyką gospodarki leśnej mogą spróbować swoich sił w konkursie ForestValue. W tym momencie dostępnych jest ponad 70 propozycji współpracy, zgłoszonych przez badaczy z krajów uczestniczących w konkursie.

JPI AMR – nowy konkurs z zakresu oporności na antybiotyki już wkrótce

W styczniu 2018 r. zostanie otwarty kolejny międzynarodowy konkurs JPI AMR, poświęcony oporności na antybiotyki. Nabór wniosków jest dwuetapowy. Termin składania wniosków wstępnych to marzec 2018 r., a wniosków pełnych – lipiec 2018 r.

Polacy wśród laureatów konkursu CHIST-ERA 2016

Projekt z udziałem naukowców z Polski został wyłoniony w międzynarodowym konkursie poświęconym technologiom informacyjnym oraz komunikacyjnym, zorganizowanym przez sieć CHIST-ERA.

Co nowego?

Nowa funkcjonalność bazy projektów NCN

Baza projektów NCN, w której można wyszukać informacje na temat projektów finansowanych w konkursach Centrum, została zaktualizowana i wyposażona w nowe funkcje. Od dziś można znaleźć w niej m.in. informacje o aparaturze zakupionej w grancie.

Zostań Koordynatorem Dyscyplin ST

Rada NCN ogłasza nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk ścisłych i technicznych. Termin składania dokumentów upływa 28 grudnia 2017 r.

Lista członków zespołów ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2017 r.

Przedstawiamy pełną listę ekspertów biorących udział w 2017 r. w pracach Zespołów Ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN.