Konkursy

NCN na rzecz współpracy polsko-chińskiej

28 marca 2018 r. Narodowe Centrum Nauki podpisało porozumienie z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Jego efektem będzie bilateralny konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

OPUS i PRELUDIUM po raz 15

15 marca 2018 r. zostały ogłoszone konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Łącznie do zdobycia jest 330 mln zł, z czego 300 mln przeznaczono dla ubiegających się o grant w ramach konkursu OPUS, a 30 mln – w ramach PRELUDIUM. Wnioski można składać do 15 czerwca 2018 r.

Zmiany w harmonogramie konkursów NCN

Rada NCN podjęła decyzję o zmianie w harmonogramie przeprowadzania konkursów w bieżącym roku. Termin ogłoszenia konkursu SONATA został przesunięty na wrzesień 2018 r. Aktualny terminarz dostępny jest w sekcji Harmonogram konkursów.

Sukces polskich naukowców w konkursie SUGI

W konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative SUGI Food-Water-Energy Nexus wyłoniono 15 zwycięskich przedsięwzięć. W tym gronie znalazły się trzy projekty realizowane z udziałem polskich badaczy.

Znamy tematy konkursu sieci CHIST-ERA

Na październik planowane jest ogłoszenie nowego konkursu z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych sieci CHIST-ERA. W ramach konkursu możliwe będzie składanie wniosków w dwóch obszarach tematycznych: 1) Analog Computing for Artificial Intelligence, 2) Intelligent Computation for Dynamic Networked Environments.

M-ERA.NET2 – nauka o materiałach i inżynierii materiałowej

Wspólnie z siecią M-ERA.NET2 zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Termin składania wniosków skróconych upływa 12 czerwca.

Wydarzenia

Marcowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 7-8 marca odbyło się posiedzenie Rady NCN. Głównym punktem obrad plenarnych było określenie warunków konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Omawiano również kolejne edycje konkursów SONATA, SONATA BIS, MAESTRO i HARMONIA. Na wniosek środowiska naukowego Rada zdecydowała się również na modyfikację regulaminów dotyczących kosztów kwalifikowalnych, zasad zarządzania budżetem wynagrodzeń etatowych i dodatkowych oraz budżetem stypendiów naukowych NCN. Ważny punkt obrad stanowiły także dyskusje nad planowanym rozszerzeniem współpracy międzynarodowej Centrum.

Zarejestruj się na warsztaty w ramach Dni NCN

Podczas Dni NCN w Gdańsku (9-10 maja) odbędą się warsztaty dla wnioskodawców oraz osób zaangażowanych w obsługę administracyjną grantów NCN. Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału.