Konkursy

„Małe granty” ruszają po raz drugi

Siedemnastego kwietnia ogłosiliśmy drugą edycję konkursu MINIATURA na działania naukowe, czyli m.in. badania pilotażowe, konsultacje i konferencje. Nabór do konkursu prowadzony jest w trybie ciągłym do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Na konkurs Rada NCN przeznaczyła 20 mln zł.

OPUS 15 i PRELUDIUM 15 – dostępne formularze

W systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków do piętnastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wnioski należy przesłać do NCN do 15 czerwca 2018 r.

ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2 – terminy rozmów kwalifikacyjnych

Na stronie NCN dostępne są już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Osoby ubiegające się o wniosek zapraszamy do siedziby NCN w Krakowie w czerwcu i lipcu. Koordynatorzy Dyscyplin przekażą osobom zakwalifikowanym do II etapu konkursów szczegółowe informacje na temat rozmów najpóźniej 14 dni przed ich terminami.

BEETHOVEN LIFE i SHENG: nowe konkursy międzynarodowe

Harmonogram konkursów NCN na rok 2018 został uzupełniony o dwie inicjatywy międzynarodowe: SHENG oraz BEETHOVEN LIFE. Pierwszy z nich, SHENG 1, to konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze, który ruszy już od czerwca. Drugi, przeznaczony na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu, ogłosimy we wrześniu.

Rozpoczynamy współpracę polsko-austriacką

Piątego kwietnia Narodowe Centrum Nauki podpisało w Pradze porozumienie z Austrian Science Fund (FWF). Efektem współpracy będzie bilateralny konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych. Ogłoszenie konkursu planujemy na ostatni kwartał 2018 r.

Wydarzenia

Kwietniowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 11-12 kwietnia odbyło się spotkanie Rady NCN. Podczas posiedzenia uchwalono budżet konkursów SONATINA 2, ETIUDA 6 oraz UWERTURA 2. Omówione zostały również kolejne edycje konkursów MAESTRO, SONATA BIS i HARMONIA, których ogłoszenie planowane jest na 15 czerwca, a także propozycje zmian w warunkach przeprowadzenia konkursu MINIATURA 3. Rada NCN przedyskutowała także warunki przeprowadzenia bilateralnego konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych oraz konkursu BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu.

Dni NCN w Gdańsku już za tydzień

Dziewiątego i dziesiątego maja w Gdańsku odbędzie się szósta edycja Dni NCN. Wydarzenie gościć będzie Politechnika Gdańska we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Jak co roku przeprowadzimy szkolenia dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych. Zaplanowaliśmy również spotkania dla osób zainteresowanych ubieganiem się o środku w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz o granty ERC. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Impact’18: o nauce i badaniach

W dniach 13 i 14 czerwca w Krakowie odbędzie się konferencja Impact, poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom dla gospodarki. Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej organizuje podczas wydarzenia panel poświęcony badaniom podstawowym w innowacyjnej gospodarce. W dyskusji udział wezmą m.in. prof. József Pálinkás, dyrektor węgierskiego narodowego biura badań naukowych, rozwoju i innowacji (NKFIH), prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, oraz prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Co nowego

Weź udział w badaniu DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza do udziału w międzynarodowym badaniu poświęconym potrzebom informacyjnym badaczy oraz podejmowaniu przez nich decyzji w kwestiach związanych z edukacją lub prowadzeniem badań zagranicą. Badanie skierowane jest do studentów studiów magisterskich i doktoranckich, pracownik na stanowiskach typu post-doc, a także naukowców na dalszych szczeblach kariery. Ankieta jest dostępna online do 1 czerwca 2018 r.

NAWA poszukuje ekspertów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze oraz posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. Osoby zainteresowane współpracą mogą rejestrować się w dedykowanej bazie.

Pamiętaj o audytach zewnętrznych!

W związku z powtarzającymi się przypadkami nieprzeprowadzenia lub nieterminowego przeprowadzenia audytów zewnętrznych wydatkowania środków na realizację projektów badawczych, przypominamy o konsekwencjach zaniechania tego obowiązku.

FAQ dla realizujących projekty

Sekcja „Najczęściej zadawane pytania” w części przeznaczonej dla grantobiorców została zaktualizowana. Znajdziecie tam odpowiedzi dotyczące stypendiów naukowych i wynagrodzeń, a także objaśnienia zasad planowania i rozliczania środków na obniżenie pensum dydaktycznego.