KONKURSY

Drugi konkurs DIOSCURI otwarty

We współpracy z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłosiliśmy drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W tej edycji wybranych zostanie do czterech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Prawie 400 mln zł dla naukowców w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Szesnastego listopada rozstrzygnęliśmy po raz kolejny konkursy OPUS i PRELUDIUM. Na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych przekażemy tym razem naukowcom niemal 400 mln zł. W tej edycji konkursowej do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzyma 618 projektów. Współczynnik sukcesu wyniósł prawie 21%.

Kolejni naukowcy nagrodzeni w konkursie MINIATURA 2

W listopadzie oraz z początkiem grudnia opublikowaliśmy kolejne listy rankingowe konkursu MINIATURA 2. Łącznie znalazły się na nich nazwiska 118 osób, a wartość działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania wyniosła łącznie niemal 4,5 mln zł.

QuantERA Call 2019 otwarty

Wraz z siecią QuantERA zapraszamy do udziału w drugim konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze technologii kwantowych – QuantERA Call 2019. Program QuantERA skupia 32 organizacje z 26 państw europejskich i jest koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki.

QuantERA: wyszukaj partnera do badań

Naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie QuantERA Call 2019 zachęcamy do korzystania z narzędzia Partner Search Tool dostępnego na naszej stronie.

Dzień informacyjny dla wnioskodawców w konkursie QuantERA

Naukowców zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie QuantERA Call 2019 zapraszamy 14 grudnia do Sopotu na dzień informacyjny poświęcony sieci QuantERA i jej najnowszemu konkursowi.

Wyniki 6. międzynarodowego konkursu JPI AMR

Poznaliśmy wyniki szóstej edycji międzynarodowego konkursu JPI AMR: “Innovations against antibiotic-resistant bacteria: New targets, compounds and tools”. Do finansowania zakwalifikowanych zostało dziesięć projektów na łączną kwotę 12,8 mln EUR. Wśród nagrodzonych wniosków znalazł się jeden projekt z udziałem naukowców z Polski.

Ogłoszenie nowego konkursu JPI AMR

Wraz z siecią JPI AMR zapraszamy do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki. Termin składania wniosków wstępnych upływa 18 lutego. Szczegółowe warunki oraz zakres tematyczny konkursu dostępne są na naszej stronie.

Zapowiedź międzynarodowego konkursu w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych

Sieć JPND zapowiedziała nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru medycyny spersonalizowanej w chorobach neurozwyrodnieniowych, którego ogłoszenie planowane jest w styczniu 2019 roku. Budżet konkursu wyniesie ok. 30 milionów euro.

Ogłoszenie konkursu NORFACE

Wraz z siecią NORFACE zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age. Wnioski skrócone można składać do 19 lutego 2019 r.

WYDARZENIA

Listopadowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 7 i 8 listopada odbyło posiedzenie Rady, podczas którego wybrano Zespoły Ekspertów odpowiedzialne za ocenę wniosków złożonych w konkursie SHENG 1 oraz dostosowano warunki przeprowadzania kolejnych edycji konkursów ETIUDA, UWERTURA i SONATINA do przepisów ustawy 2.0. Rada dyskutowała również nad wysokością wartości projektów badawczych finansowanych przez NCN, które powinny podlegać obowiązkowemu audytowi. Otworzono konkurs na stanowisko Dyrektora NCN oraz na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN.

CO NOWEGO

Od grudnia NCN zmieniło siedzibę

Informujemy, że 1 grudnia 2018 r. Narodowe Centrum Nauki zmieniło siedzibę. Biuro Centrum zostało przeniesione pod adres ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków. Pozostałe dane NCN oraz numery telefonów pozostały bez zmian.

Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc

Rada NCN sformułowała oficjalne stanowisko w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szczegóły na naszej stronie.

Konkurs na stanowisko Dyrektora NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Termin składania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2018 r.

NCN zatrudni Koordynatorów Dyscyplin HS i NZ

Poszukujemy osób na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin ze stopniem doktora lub tytułem naukowym w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu, nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 4-letnim doświadczeniem związanym z prowadzeniem badań oraz 2-letnim doświadczeniem zawodowym. Szczegóły na naszej stronie.

Audyt zewnętrzny projektów badawczych finansowanych przez NCN

Rada NCN ustaliła, że projekty, których całkowita wartość przekroczy 2 mln zł będą podlegać obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania. To o milion złotych mniej niż do tej pory. Narodowe Centrum Nauki opracowało również Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Zmiany będą obowiązywać dla projektów wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 14 grudnia 2018 r.

PUBLIKACJE

Polscy naukowcy w „Science” o największym znanym gadzie ssakokształtnym

W prestiżowym magazynie „Science” ukazała się publikacja autorstwa polskich naukowców: dr. hab. Tomasza Suleja z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN oraz dr. Grzegorza Niedźwiedzkiego, obecnie pracującego na Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji. Naukowcy opisali i nadali nazwę gadowi ssakokształtnemu - dicynodontowi, który żył na terenie Śląska 205-210 mln lat temu. To największy i najmłodszy znany gad ssakokształtny, jaki żył na Ziemi. Prace badawcze zostały sfinansowane m.in. przez Narodowe Centrum Nauki.