WYDARZENIA

O otwartej nauce, rzetelności i szkołach doktorskich na Dniach NCN 2019

15 i 16 maja w Łodzi odbyły się Dni Narodowego Centrum Nauki. Podczas paneli dyskusyjnych, warsztatów i spotkań rozmawialiśmy o rzetelności naukowej, otwartym dostępie do wyników badań naukowych oraz nowościach w ofercie konkursowej. Ważnym punktem programu była prezentacja naszego nowego konkursu, który od nowego roku akademickiego wesprze szkoły doktorskie. W czasie Dni NCN odbyło się również posiedzenie Rady NCN.

KONKURSY

Wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14

Rozstrzygnęliśmy kolejne edycje naszych najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych – OPUS 16 dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego oraz PRELUDIUM 16 i SONATA 14 skierowane do badaczy na początku kariery naukowej. Na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych naukowcy otrzymają łącznie ponad 527,6 mln zł. Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi i gratulujemy laureatom.

Zapowiedź tematów nowego konkursu sieci CHIST-ERA

Sieć CHIST-ERA zapowiedziała nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, którego ogłoszenie planowane jest na październik. Szczegółowy zakres tematyczny konkursu poznamy po konferencji organizowanej przez sieć CHIST-ERA 2019, która odbędzie się 11-13 czerwca 2019 r. w Tallinie.

Ogłoszenie sieci JPND

W aktualnie otwartym konkursie sieci JPND, dotyczącym medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych, wnioski międzynarodowe, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny, mogą zostać rozszerzone o zespoły badawcze z Polski. Osoby zainteresowane dołączeniem do grup badawczych proszone są o kontakt.

Formularze wniosków MOZART, OPUS 17 i PRELUDIUM 17 dostępne

13 maja w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursu MOZART, a 27 maja dla konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17.

Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu MINIATURA 3

Informujemy, że konkurs MINIATURA 3 zostanie ogłoszony nie później niż 18 czerwca.

CO NOWEGO

Kwietniowe posiedzenie Rady NCN

Podczas posiedzenia Rady NCN 17 i 18 kwietnia określone zostały warunki przeprowadzania konkursów, które zostaną ogłoszone 17 czerwca oraz konkursu MINIATURA 3. Rada NCN podzieliła środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w konkursach BEETHOVEN CLASSIC 3, SONATINA 3 i ETIUDA 7. Wybrano również zespoły ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach, do których nabór zakończył się 15 marca oraz w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3. W najbliższych konkursach MAESTRO i SONATA BIS Rada postanowiła po raz pierwszy wprowadzić obowiązek załączania do wniosków informacji dotyczących planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego. Członkowie Rady rozmawiali również o wzbogaceniu konkursu OPUS o możliwość finansowania projektów badawczych zakładających współpracę międzynarodową i ocenili raporty końcowe z realizacji projektów badawczych.

Interpretacja dotycząca stypendiów w projektach NCN

W związku ze zmianami dotyczącymi modelu kształcenia doktorantów wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przedstawiamy interpretację dotychczasowych przepisów związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów naukowych NCN dla wykonawców projektów badawczych finansowanych przez Centrum.

PUBLIKACJE

Kolejna polska publikacja w „Nature”

Międzynarodowy zespół naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, kierowany przez prof. Jonathana Heddle, zbudował niespotykaną w przyrodzie, stabilną białkową klatkę w której fragmenty białek spięte są jonami złota. Ma ona kształt figury „matematycznie niemożliwej” – niemal regularnego wielościanu archimedejskiego zbudowanego z jedenastokątów. Klatka, dzięki swoim właściwościom, może zostać użyta do bezpiecznego dostarczenia leku do wnętrza komórki, gdzie zostanie on uwolniony. Wyniki badań sfinansowanych w konkursie SYMFONIA 4 opublikowano w „Nature".

Jak wirusy walczą o przetrwanie

Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego bada mechanizmy molekularne związane z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusów pomiędzy komórkami na przykładzie herpeswirusów i wirusa zapalenia wątroby typu C. Projekt finansowany w konkursie MAESTRO 2 może przyczynić się do opracowania nowych metod kontroli infekcji powodowanych przez te wirusy. Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu na naszej stronie.