KONKURSY

Harmonogram konkursów NCN w 2020 roku

Znamy już wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów w 2020 roku. Szczegóły na naszej stronie.

Wyniki konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3

Rozstrzygnęliśmy trzecią edycję konkursu BEETHOVEN CLASSIC na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Naukowcy otrzymają łącznie ponad 30 mln zł. Konkurs jest organizowany przez NCN we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG).

Październikowi laureaci MINIATURY 3

Opublikowaliśmy na stronie drugą listę rankingową działań zakwalifikowanych do finansowania w konkursie MINIATURA 3. Do grona laureatów dołączyło 142 naukowców, którzy otrzymają niemal 5,3 miliona złotych. Gratulujemy!

Rozmowy kwalifikacyjne: MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4

Znamy terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4 ogłoszonych 15 czerwca 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem na naszej stronie.

Sukces polskich naukowców w konkursie BiodivERsA Call 2018

Dziesięć międzynarodowych projektów zostało wyłonionych w konkursie BiodivERsA Call 2018 współorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród nagrodzonych projektów znalazło się aż sześć z udziałem badaczy z Polski. W konkursie złożono 49 wniosków, z czego finansowanie uzyskało 10 o łącznym budżecie ok. 11,9 milionów euro. Gratulujemy!

Nowe konkursy typu Era-net Cofund już w grudniu

Zapraszamy do udziału w nowych konkursach organizowanych przez międzynarodowe sieci, do których należy Narodowe Centrum Nauki. Jeszcze przed końcem roku sieć CHIST-ERA ogłosi nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów: Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI), Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES). Również w grudniu sieć JPI Urban Europe zapowiada konkurs na międzynarodowe projekty badawcze wpisujące się w tematykę: Urban accessibility and connectivity.

WYDARZENIA

Nagroda NCN 2019 wręczona

Dziewiątego października po raz siódmy przyznaliśmy Nagrodę Narodowego Centrum Nauki. Wyróżnienie dla naukowców do 40. roku życia odnoszących sukcesy na polu badań podstawowych otrzymali tym razem dr hab. Dawid Pinkowicz, dr Roman Szczęsny oraz dr hab. Michał Wierzchoń. Nagrody pieniężne ufundowali Grupa Adamed, Fundacja KGHM Polska Miedź oraz firma ASTOR.

Październikowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 9-10 października po raz kolejny odbyło się posiedzenie Rady NCN. Przedyskutowano zmianę warunków przeprowadzania konkursów ETIUDA i SONATINA i rozszerzenie współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Członkowie Rady NCN ustalili również wysokość środków finansowych w konkursach MAESTRO 11 i SONATA BIS 9. Więcej informacji w sprawozdaniu ze spotkania.

Nabór na warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

Zapraszamy do zapisów na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które odbędą się 3 grudnia. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 listopada.

Warsztaty „Managing Threats” w ramach konkursu IdeaLab

Prawo międzynarodowe, ekonomia polityczna, transport i mobilność, studia miejskie, psychologia, neurobiologia, chemia, zdrowie publiczne, futurologia – to tylko niektóre dyscypliny reprezentowane przez uczestników warsztatów zorganizowanych przez Narodowe Centrum Nauki w dniach 21-25 października 2019 w ramach konkursu IdeaLab finansowanego z funduszy EOG. W ciągu pięciu dni w Jaroszowicach pod Krakowem ponad 30 naukowców z Norwegii i Polski pracowało w interdyscyplinarnych zespołach nad koncepcjami projektów badawczych, których hasłem przewodnim było "Managing Threats".

CO NOWEGO

Stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie i inne środki finansowe w ramach konkursu ETIUDA wolne od podatku

Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, zgodnie z którym stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie i inne środki finansowe w konkursie ETIUDA są zwolnione z podatku w latach 2019-2020. W ocenie Centrum, rozporządzenie daje stypendystom możliwość odzyskania ewentualnych zaliczek pobranych od stypendiów w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia. W celu uzyskania informacji co do sposobu odzyskania zaliczek, stypendyści powinni się zwracać do odpowiednich organów podatkowych.

Szukamy koordynatorów dyscyplin w grupach nauk NZ i HS

Zapraszamy do składania dokumentów na stanowiska koordynatorów dyscyplin w grupie nauk o życiu do 3 listopada oraz w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do 1 grudnia.

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków w Programie im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do ubiegania się o stypendia doktoranckie w drugim naborze Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia doktorantom odbycie części studiów w wybranych przez siebie zagranicznych ośrodkach. Czas trwania stypendium to od 3 do 12 miesięcy, a kwota finansowania może wynieść do 120 tys. zł. Wnioski są przyjmowane do 18 grudnia.

Formularze wniosków dostępne

W systemie ZSUN/OSF są dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 oraz IdeaLab „Managing Threats”. Wnioski można składać do 16 grudnia.

PUBLIKACJE

Ocena radiacyjnego narażenia soczewek oczu personelu medycznego

Marcin Brodecki z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera zrealizował badania dotyczące narażenia radiacyjnego soczewek oczu personelu medycznego zawodowo wystawionego na promieniowanie rentgenowskie jako czynnika ryzyka wystąpienia katarakty popromiennej. Więcej o projekcie sfinansowanym w konkursie PRELUDIUM 5 można poczytać na naszej stronie.