KONKURSY

Kolejne edycje konkursu SHENG: harmonogram

Wiemy już, że druga edycja konkursu SHENG na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły badawcze organizowanego przez NCN i National Natural Science Foundation of China (NSFC) ruszy 15 grudnia tego roku. Ogłoszenie konkursu SHENG 3 jest natomiast planowane na grudzień 2022 r. Zapraszamy do monitorowania aktualności na naszej stronie, gdzie na bieżąco będziemy publikować kolejne szczegóły.

Ogłoszenie konkursu EU Joint Programme: Neurodegenerative Disease Research 2020

Sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłosiła nowy konkurs na międzynarodowe projekty o tematyce dotyczącej rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposals) upływa 3 marca. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu.

Polacy wśród laureatów konkursu sieci Solar-Driven Chemistry

Miło nam poinformować, że trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć Solar-Driven Chemistry. Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień związanych z transformacją małych cząstek w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. W konkursie złożonych zostało 47 wniosków, a finansowanie w wysokości 4,6 mln euro otrzymało 6 projektów. Gratulujemy!


WYDARZENIA

Grudniowe i styczniowe posiedzenie Rady NCN

Jedenastego i dwunastego grudnia odbyło się ostatnie w 2019 r. posiedzenie Rady NCN, które rozpoczęło się zatwierdzeniem planu działalności NCN na rok 2020. Rada określiła warunki konkursu SONATINA i warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu CEUS – UNISONO. Pozytywnie zaopiniowano założenia współpracy Narodowego Centrum Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) przy organizacji trzeciej edycji programu Polskie Powroty. Proces rozliczania grantów, polityka Open Access, podniesienie jakości recenzji oraz oferta konkursowa NCN to natomiast niektóre z tematów szeroko dyskutowanych podczas wyjazdowego posiedzenia Rady NCN, które odbyło się w dniach 15-17 stycznia w Jaroszowicach koło Wadowic.


CO NOWEGO

Program NAWA Polskie Powroty z grantem na badania naukowe od NCN

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w trzeciej edycji programu Polskie Powroty. Teraz, dzięki kontynuowaniu współpracy między NAWA i NCN, umożliwia on polskim naukowcom nie tylko powrót do kraju i zatrudnienie na polskich uczelniach i w instytutach, ale również zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dotychczas w ramach Polskich Powrotów do pracy naukowej w kraju powróciło 42 naukowców z trzech kontynentów.

Nowe materiały szkoleniowe z warsztatów dla pracowników jednostek naukowych

Na naszej stronie w sekcji Warsztaty NCN dla pracowników administracyjnych udostępniliśmy zaktualizowane prezentacje z warsztatów. Ostatnia edycja szkoleń odbyła się w siedzibie NCN 3 grudnia ubiegłego roku.

Informacja dla podmiotów, które wprowadziły zmiany w strukturze organizacyjnej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wprowadzeniem zmian w strukturach organizacyjnych podmiotów realizujących granty NCN, zwracamy uwagę na konieczność poinformowania Narodowego Centrum Nauki o wprowadzonych zmianach.

Granty EMBO dla laureatów konkursu DIOSCURI 1

Dołączamy swoje gratulacje dla laureatów konkursu DIOSCURI 1 dr Aleksandry Pękowskiej i dra Grzegorza Sumary z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, którzy otrzymali niedawno prestiżowe granty EMBO - excellence in life sciences. Naukowcy przyjechali do Polski w 2019 r. po latach pracy naukowej za granicą aby utworzyć dwa pierwsze Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri. Granty EMBO to kolejny sukces na ich koncie. Gratulujemy!


PUBLIKACJE

Rola żelsoliny w rozwoju czerniaka

Celem badań realizowanych pod kierunkiem dr hab. Antoniny Mazur z Uniwersytetu Wrocławskiego jest zbadanie roli żelsoliny - jednego z białek cytoszkieletu - w progresji czerniaka, niebezpiecznego nowotworu wywodzącego się z komórek pigmentowych. Odpowiedzi na pytania postawione w projekcie finansowanym w ramach konkursu SONATA BIS 6 mogą doprowadzić do opracowania nowych strategii w leczeniu czerniaka. Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu.

"Pięta achillesowa" komórek nowotworu jelita grubego zidentyfikowana

Zespół naukowców kierowany przez prof. Martę Miączyńską z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zidentyfikował gen określany jako "pięta achillesowa" komórek nowotworu jelita grubego. Jego utrata lub zahamowanie aktywności jego produktu powoduje bowiem śmierć komórki nowotworowej. Odkrycia zespołu opisane w czasopiśmie „EMBO Molecular Medicine” stanowią fundament do prac nad lekami w celowanej terapii przeciwnowotworowej. Badania sfinansowano w konkursie SONATA 11 w ramach projektu realizowanego pod kierunkiem dr Eweliny Szymańskiej.

 Szkielet i złoto w kurhanie sprzed ponad 2,5 tys. lat na Syberii odkryli archeolodzy z Krakowa

W „syberyjskiej Dolinie Królów” archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli grób młodego scytyjskiego wojownika sprzed 2,5 tys. lat, wyposażony m.in. w broń, złoty pektorał i złotą ozdobę warkocza. Odkrycia dokonano na stanowisku archeologicznym Chinge-Tei, na terenie Republiki Tuwa w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Zespół naukowców z Instytutu Archeologii UJ pod przewodnictwem dra Łukasza Oleszczaka realizuje swoje badania we współpracy z międzynarodowym zespołem naukowców, dzięki finansowaniu w ramach konkursu SONATINA 2.