KONKURSY

Konkursy MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4 rozstrzygnięte

Opublikowaliśmy na stronie wyniki konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4. W pierwszych rozstrzygniętych w tym roku konkursach naukowcy złożyli w sumie 476 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania zakwalifikowanych zostało 90 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wynosi ponad 210,5 mln zł. Gratulujemy laureatom!

Ogłosiliśmy nowy konkurs międzynarodowy CEUS-UNISONO

Wystartował konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych jest 20 mln złotych. Wnioski przyjmowane są w trybie naboru ciągłego do końca 2020 r.

POLS: w marcu rusza trzeci konkurs NCN finansowany z funduszy norweskich

16 marca zostanie ogłoszony konkurs POLS na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy, który jest finansowany z funduszy norweskich. Projekty badawcze w konkursie mają charakter małych grantów, a tematyka obejmuje wszystkie dziedziny nauki (panele NCN). Kierownikiem projektu realizowanego w ramach konkursu może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, która 24 miesiące przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała i nie studiowała w Polsce, a także nie była kierownikiem projektów realizowanych w Polsce.

Konkurs DAINA 2: zapowiedź

Piętnastego czerwca ruszy druga edycja konkursu DAINA na projekty badawcze realizowane przez polskie i litewskie zespoły badawcze, organizowanego przez NCN we współpracy z Research Council of Lithuania (RCL). Już teraz na naszej stronie można zapoznać się z podstawowymi warunkami przystąpienia do konkursu.

Drugi grant MSCA COFUND dla NCN – POLONEZ BIS ruszy w 2021 r.

Miło nam poinformować, że po raz drugi otrzymaliśmy prestiżowy grant Marie Skłodowska-Curie COFUND na kontynuację programu POLONEZ dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. W ramach programu POLONEZ BIS, do którego nabór zostanie otwarty w marcu 2021 r. wyłonionych zostanie kolejnych 120 naukowców, którzy będą mogli realizować badania podstawowe w wybranych przez siebie polskich instytucjach.

Nowy konkurs M-ERA.NET ruszy już w marcu

Sieć M-ERA.NET zapowiedziała nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Konkurs M-ERA.NET 2 Call 2020 zostanie ogłoszony w marcu 2020 r., a wnioski wstępne (tzw. pre-proposals) będzie można składać do czerwca.


WYDARZENIA

Lutowe posiedzenie Rady NCN

Przebieg konkursów NCN, planowane zmiany w regulacjach konkursowych oraz plany Centrum związane z wprowadzeniem polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w wyniku realizacji grantów NCN to główne tematy dyskutowane podczas posiedzenia Rady, które odbyło się 19 i 20 lutego. Więcej informacji w sprawozdaniu z wydarzenia na naszej stronie.


CO NOWEGO

Kolejny krok w drodze ku otwartemu dostępowi do publikacji naukowych

Począwszy od konkursów, które zostaną ogłoszone w czerwcu tego roku wprowadzony zostanie obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych, które będą finansowane z naszych środków. Otwarty dostęp do publikowanych wyników badań to, obok wymogu otwartego dostępu do danych badawczych, część spójnej polityki NCN zmierzającej do zapewnienia transparentności prezentacji  rezultatów pracy naukowej uczonych finansowanych ze środków publicznych.

Decyzje dla wniosków niespełniających wymogów formalnych

W systemie OSF zostały wysłane decyzje dla wniosków złożonych w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1, które nie spełniały wymogów formalnych. Przypominamy, że decyzje Dyrektora NCN doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

Utrudnienia w kontakcie z pracownikami

W związku z pracami Zespołów Ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN informujemy, że do 13 marca mogą wystąpić czasowe utrudnienia w kontakcie z pracownikami Działu Obsługi Wniosków oraz Koordynatorami Dyscyplin. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Formularze wniosków ETIUDA 8 i SONATINA 4 dostępne

W systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 8 i SONATINA 4. Wnioski w tych konkursach przyjmujemy do 16 marca, do godziny 16.00.


PUBLIKACJE

Wywiad z dyrektorem NCN w Radiu Kraków

„Nie ma czegoś takiego jak polska nauka. Jest tylko nauka i ma ona jakąś wartość, jeżeli jest wartością dla nauki globalnej.” Z okazji Dnia Polskiej Nauki o bieżących problemach i mocnych stronach nauki w Polsce w Radiu Kraków mówił prof. Zbigniew Błocki. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.