KONKURSY

OPUS 20 + LAP: wkrótce ruszy konkurs OPUS  w nowej odsłonie

Już 15 września ogłosimy  dwudziestą edycję konkursu OPUS. W swojej nowej formule konkurs będzie skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych bez lub z udziałem partnerów zagranicznych, ubiegających się o środki w ramach współpracy LAP lub w ramach innych programów finansowania badań. W ramach konkursu będą mogły być także finansowane projekty z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Polsko-niemieckie projekty badawcze w 2020 r.: zapowiedź

Dzięki dalszej współpracy NCN z Deutsche Forschungsgemeinschaft od 2020 r. wspólnie organizowane konkursy na polsko-niemieckie projekty badawcze obejmą wszystkie dyscypliny nauki. Nabór wniosków na projekty badawcze w zakresie nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych zostanie otwarty w ramach konkursu OPUS 20, natomiast o finansowanie badań podstawowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce będzie można się starać w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4. Obydwa konkursy ruszą już jesienią, a nabór wniosków potrwa do 15 grudnia.

ETIUDA 8: ponad 10 mln zł na stypendia dla młodych naukowców

Ogłosiliśmy wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA, w ramach którego sfinansowane zostaną 84 stypendia dla doktorantów stawiających pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej. W sumie w ręce młodych naukowców trafi ponad 10 mln. zł. Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi.

Znamy kolejnych laureatów konkursu MOZART

Opublikowaliśmy drugą listę rankingową konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, który organizujemy wspólnie z Austrian Science Fund. Laureatami zostali dr Tomasz Goliński z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. Jerzy Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco.  


CO NOWEGO

Kolejny etap wdrażania Planu S: Strategia Zachowania Praw Autorskich

W związku z przyjętą przez NCN Polityką Otwartego Dostępu, w ramach prac nad wdrażaniem Planu S, członkowie cOAlitionS opracowali Strategię Zachowania Praw Autorskich, tzw. Right Retention Strategy Ma ona na celu ochronę prawa własności intelektualnej naukowców do publikacji, umożliwiając  tym samym zachowanie prawa do decydowania przez autora o publikowaniu wyników swoich badań bez embarga czasowego narzuconego przez wydawcę. W imieniu członków cOalition S do wydawców przesłano list informujący o przyjętej przez agencje finansujące badania Strategii i wskazujący na konieczność ustosunkowania się do nowych warunków, będących w sprzeczności z ich polityką publikacyjną.

Nowa edycja Polskich Powrotów w odpowiedzi na COVID-19

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła specjalną edycję  programu „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19” zachęcając do powrotu do Polski naukowców, którzy mogą pomóc w walce z koronawirusem. Dzięki naszej współpracy z NAWA na badaczy czeka nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie sfinansowane przez NAWA, ale również grant startowy Narodowego Centrum Nauki. Konkurs skierowany jest do naukowców polskiego pochodzenia, pracujących za granicą, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z obecną epidemią i jej konsekwencjami. Wnioski przyjmowane są do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na  stronie NAWA.

Realizacja projektów badawczych w czasie pandemii COVID-19

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 przypominamy, że podmiot na wniosek kierownika projektu lub kierownik projektu bezpośrednio mogą dokonywać zmian dotyczących realizacji projektu. Możliwe jest wprowadzanie zmian merytorycznych, zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu lub w ramach innych kosztów bezpośrednich. Dopuszczalne jest również przedłużenie okresu realizacji projektu do 12 miesięcy od pierwotnego terminu zakończenia. Centrum będzie przychylać się do uznania poniesionych kosztów, których nie udało się odzyskać z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami komunikatu w tej sprawie.

Informacja dotycząca uzupełniania dokumentów przesłanych do NCN

Informujemy, że w celu dalszego ułatwiania beneficjentom wykonywania obowiązków wynikających z umów grantowych, nie będziemy wymagać uzupełniania dokumentów, które zostały przesłane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej NCN dostępnej na platformie ePUAP, w postaci kopii zawierających komplet wymaganych podpisów złożonych w odpowiedniej formie. Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na naszej stronie.

OPUS 19 i PREDLUDIUM 19: decyzje dla wniosków niespełniających wymogów formalnych

Dwudziestego lipca zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniły wymagań formalnych w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19. Przypominamy, że decyzje są doręczane wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku e-mail. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych i braku informacji nt. wyników należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.

Kontakt telefoniczny z pracownikami biura NCN

Trzynastego lipca przywrócona została możliwość kontaktu telefonicznego z Informacją dla wnioskodawców, a także z pracownikami Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, Działu Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów, Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Zespołu ds. Funduszy Norweskich. Biuro NCN w dalszym ciągu pracuje w trybie zdalnym.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS

Jeżeli posiadasz stopień naukowy doktora z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych i chcesz mieć znaczący udział w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów NCN to stanowisko Koordynatora Dyscyplin jest właśnie dla Ciebie! Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania dokumentów w terminie do 24 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce BIP "Oferty pracy".


PUBLIKACJE

Najdrobniejsze organizmy morskie Arktyki w obliczu zmian klimatycznych

Dr Katarzyna Grzelak z Uniwersytetu Łódzkiego kierowała projektem badawczym, którego celem było scharakteryzowanie zespołów meiofauny (małych bezkręgowców żyjących na powierzchni osadu), ze szczególnym uwzględnieniem Nematoda oraz próba oceny oddziaływania zachodzących zmian klimatycznych na funkcjonowanie tych organizmów w Arktyce Europejskiej. Uzyskane w trakcie realizacji projektu wyniki dostarczyły nowych danych na temat reakcji tych najmniejszych mieszkańców ekosystemu arktycznego i mogą być pomocne w kontekście nakreślania potencjalnych scenariuszy funkcjonowania całej fauny bentosowej na skutek wzrostu temperatury oraz zmniejszania się zasięgu i długości zalegania pokrywy lodowej w europejskiej części Arktyki. Badania zostały zrealizowane dzięki finansowaniu w konkursie FUGA.

Tropem kocich śladów: naukowcy badają historię kota domowego w Europie

W czasopiśmie amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk "PNAS" ukazał się artykuł o historii naszej relacji z kotami. Jego pierwszą autorką jest dr Magdalena Krajcarz, która dzięki finansowaniu w konkursie OPUS 14 przyglądała się kociej diecie, by na jej podstawie stwierdzić, na ile bliskie były relacje kotów z ludźmi. Kontynuując badania nad historią kotów domowych i ich związków z człowiekiem dr Krajcarz oraz prof. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii UMK wraz z zespołem kierowanym przez dr Danijelę Popović z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach konkursu OPUS 18 rozpoczynają nowy projekt. Jednym z celów jest rekonstrukcja szlaków migracji kotów domowych do Europy. O pracy naukowców pisze Gazeta Wyborcza.

Wiadomo, jak edytować DNA mitochondriów

Dr Anna Kotrys, stypendystka siódmej edycji konkursu ETIUDA brała udział w badaniach w ramach pracy doktorskiej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, których celem było opracowanie nowej, bardziej precyzyjnej metody edycji genomu mitochondrialnego. Metoda ta może być fundamentem do opracowania w przyszłości skutecznych terapii chorób mitochondrialnych. Więcej o wynikach pracy naukowców w tym obszarze można przeczytać w artykule opublikowanym w piśmie Nature, którego współautorką jest nasza stypendystka.