KONKURSY

Wyniki konkursu SONATINA 4

Ogłosiliśmy wyniki czwartej edycji konkursu SONATINA. Aż 37 rozpoczynających karierę naukowców otrzyma finansowanie w wysokości ponad 23 mln zł na realizację projektów badawczych i staży zagranicznych. Przyznane granty pokryją także koszty pełnoetatowego zatrudnienia badaczy w polskich ośrodkach naukowych. Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi.

Kompletne formularze wniosków MAESTRO, SONATA BIS, DAINA dostępne w systemie OSF

Od 10 sierpnia w systemie OSF dostępne są kompletne formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 12, SONATA BIS 10 oraz DAINA 2. Zainteresowanych zachęcamy do korzystania  z naszej instrukcji przygotowania wniosków, która pomoże każdemu wnioskodawcy właściwie i bezbłędnie wypełnić formularz wniosku. 

Zapowiedź konkursu BiodivRestore

W październiku 2020 r. sieć BiodivERsA wspólnie z siecią Water JPI ogłosi nowy konkurs BiodivRestore pt. Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów, które zdeklarowały się wziąć udział w projekcie. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych to 7 grudnia 2020 r.


CO NOWEGO

Zaproszenie na warsztaty i zapowiedź konkursu w ramach nowego programu JPIAMR-ACTION.

W 2021 r. sieć JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) rozpocznie realizację kolejnego pięcioletniego programu typu ERA-Net pod nazwą JPIAMR-ACTION. Program będzie współfinansowany przez Komisję Europejską, a uczestniczące w nim polskie zespoły badawcze otrzymają także wsparcie finansowe NCN. Wiadomo już, że pierwszy konkurs w ramach tej inicjatywy będzie dotyczył transmisji i interwencji w zakresie antybiotykooporności (AMR). W celu włączenia do dyskusji na temat doprecyzowania zakresu tematycznego tego konkursu jak największej liczby naukowców,  sieć JPIAMR wraz z Francuską Krajową Agencją Badań (ANR) organizuje w dniach 3-4 września warsztaty online poświęcone tej tematyce badawczej. Serdecznie zapraszamy do rejestracji oraz do zapoznania się ze wstępnym programem sesji panelowych.

Decyzje o wnioskach niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie MINIATURA 4

Dziesiątego sierpnia zostały wysłane decyzje do wnioskodawców, których zgłoszone projekty nie zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie MINIATURA 4 z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. 

Utrudniony kontakt z pracownikami biura NCN

W okresie od 24 sierpnia do 18 września 2020 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w kontakcie z koordynatorami dyscyplin oraz pracownikami Działu Obsługi Wniosków w związku z pracami zespołów ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych składanych w konkursach NCN. Przepraszamy za powstałe z tego powodu niedogodności.


PUBLIKACJE

Rola dystrybucji uwagi we współczesnym teatrze tańca

Tomasz Ciesielski z Uniwersytetu Łódzkiego w ramach konkursu PRELUDIUM 11 realizuje badania stawiające w centrum zainteresowania procesy poznawcze, które pozwalają nam tańczyć i fascynować się, oglądając taniec. Projekt jest próbą spojrzenia bezpośrednio na doświadczenie tańca – nie poprzez kontekst, technikę lub historię, ale poprzez aspekty ludzkiej percepcji, w tym także uwagę. Więcej o projekcie można przeczytać na naszej stronie.

O koronawirusach i nie tylko

Dr Katarzyna Owczarek, laureatka programu PRELUDIUM 13, w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl opowiada o swoich osiągnięciach i prowadzonych aktualnie badaniach nad koronawirusami. Uznana wirusolog podkreśla m.in. jak ważne jest prawidłowe korzystanie z maseczek w celu skutecznej ochrony przed drobnoustrojami. O samym projekcie z udziałem dr Owczarek zrealizowanym w ramach finansowania NCN można przeczytać tutaj

Wirusy nie wyjeżdżają na wakacje – prof. Krzysztof Pyrć o możliwych konsekwencjach letnich zaniedbań

Profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, laureat konkursów SONATA, SONATA BIS I OPUS w wywiadzie dla portalu GazetaKrakowska.pl opowiada o  następstwach, z jakimi trzeba będzie się zmierzyć w przypadku niestosowania zalecanych środków ostrożności w czasie pandemii. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozmowy.

Japońska firma Peptide Institute wykorzysta badania wrocławskich naukowców dotyczące COVID-19

Profesor Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej oraz jego zespół jeszcze w marcu tego roku odkryli kluczowy enzym koronawirusa, uniemożliwiający komórkom obronę przed nim. Współpraca z japońskim koncernem umożliwi wytworzenie odpowiednich związków chemicznych, które mogą być wykorzystane do badania aktywności i diagnostyki proteazy SARS-CoV-2 na całym świecie. Warto zaznaczyć, że prof. Marcin Drąg oraz jego zespół otrzymali także finansowanie w konkursie „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”. Na realizację projektu pt. „Retargetowanie znanych leków w kierunku proteaz uczestniczących w rozwoju choroby COVID-19” zdobyli blisko 1,6 mln złotych. To właśnie w ramach badań finansowanych przez NCN przeszukiwany jest katalog istniejących leków w celu odnalezienia substancji działającej na opracowane przez wrocławskich naukowców enzymy i sprawdzenia, czy można ją zastosować w skutecznej walce z koronawirusem.