KONKURSY

Ogłoszenie konkursów OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Piętnastego września ogłosiliśmy kolejne edycje konkursów: OPUS (w tym LAP), SONATA, PRELUDIUM BIS i BEETHOVEN CLASSIC. Pierwszy z nich, OPUS 20 +LAP jest skierowany do wszystkich naukowców, którzy planują realizację projektów badawczych bez lub z udziałem partnerów zagranicznych (w tym w ramach współpracy LAP), a także projektów z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. SONATA 16 to konkurs na projekty badawcze prowadzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, zaś  PRELUDIUM BIS 2 – na projekty realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. Ostatni, orgaznizowany we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft) konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest skierowany do zespołów polsko-niemieckich na projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Budżet wszystkich czterech konkursów wynosi 660 mln złotych. Wnioski można składać do 15 grudnia 2020 r. do godz. 16:00. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.

Zapowiedź konkursu CHIST- ERA

W grudniu 2020 r. sieć CHIST-ERA ogłosi nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT. Przewidywany termin składania wniosków to 15 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2021 r.

Znamy pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 4

Ogłosiliśmy pierwsze wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA. Finansowanie w łącznej kwocie ponad 1,9 mln złotych otrzyma aż 52 naukowców. Przyznane środki zostaną przeznaczone na realizację pojedynczych działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konsultacyjne, które przysłużą się realizacji przyszłych projektów badawczych. Zachęcamy do zapoznania się z listą rankingową.


WYDARZENIA

Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2020 – zapowiedź

Czternastego października 2020 r. już po raz ósmy odbędzie się uroczysta gala wręczenia Nagrody NCN. Wyróżnienie przyznawane jest trzem młodym naukowcom, którzy odznaczają się wybitnymi osiągnięciami dokonanymi w ramach badań podstawowych realizowanych w trzech grupach nauk: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Nagroda przyznawana jest na podstawie decyzji Kapituły, w skład której wchodzą dyrektor i Rada NCN oraz przedstawiciele fundatorów Nagrody. Fundatorami tegorocznych wyróżnień są Fundacja KGHM Polska Miedź i Adamed Pharma S.A, a ich współfundatorem firma INGLOT. Nawiązanie współpracy sponsorskiej z polskimi przedsiębiorstwami i fundacjami sprawia, że Nagroda NCN od lat trwale łączy środowisko naukowe ze światem biznesu, a samo wyróżnienie cieszy się ogromnym uznaniem i prestiżem. Bieżące informacje na temat wydarzenia będzie można śledzić na naszej stronie oraz facebook’u.


CO NOWEGO

Decyzje dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 4

Drugiego września zostały wysłane decyzje dla wniosków złożonych w lipcu w konkursie MINIATURA 4, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF.

Trójka laureatów konkursów NCN otrzymała prestiżowy grant ERC

Laureaci konkursów NCN: prof. Urszula Stachewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa oraz dr Wojciech Czerwiński i dr Michał Pilipczuk z Uniwersytetu Warszawskiego zostali nagrodzeni w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting Grant w programie Horyzont 2020, którego misją jest finansowanie przełomowych i pionierskich projektów badawczych. Polscy naukowcy znaleźli się w gronie 436 laureatów z całego świata. Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie ERC.

Powołanie nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powołał dwunastu nowych członków Rady NCN, którzy rozpoczną swoją kadencję 15 grudnia 2020 r.  Lista nominowanych osób jest dostępna tutaj. Kadencja potrwa cztery lata –  do 14 grudnia 2024 r. Jednocześnie w składzie Rady NCN pozostają członkowie powołani 15 grudnia 2018 r.

Otwarcie naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach w konkursie  „Polskie Powroty 2020”

W związku z ogłoszeniem przez NAWA wyników programu „Polskie Powroty 2020”, Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. Do NCN można składać wyłącznie wnioski zakwalifikowane do finansowania, zawierające Komponent badawczy. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w ogłoszeniu naboru.

Prof. Wojciech Wasilewski pierwszym Polakiem z prestiżową nagrodą ICO Prize

Prof. Wojciech Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego jako pierwszy Polak otrzymał prestiżową nagrodę ICO Prize za „przełomowy wkład eksperymentalny w rozwój wielomodowych pamięci kwantowych, polegający na zbudowaniu układów o wyjątkowej pojemności oraz niezwykle szerokim zakresie operacji”. Wyróżnienie jest przyznawane przez International Commission for Optics badaczom do 40 r. ż. za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój optyki. Badania przeprowadzone przez prof. Wasilewskiego były wspierane przez granty NCN w ramach konkursów SONATA 2 oraz OPUS 11. Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Gala finałowa programu ADAMED SmartUP

Siódmego września odbyła się gala finałowa programu ADAMED SmartUP, podczas której ogłoszono nazwiska 10 laureatów nagrody głównej 6 edycji oraz 3 stypendystów 5 edycji. Laureaci nagrody głównej zostali wybrani spośród uczestników letniego obozu naukowego, w którym wzięło udział 50 nastolatków z całej Polski. Jego uczestnicy to młodzież szczególnie utalentowana w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Nagrodę główną programu stanowi cykl indywidualnych konsultacji edukacyjnych trwający przez cały rok szkolny. Po roku troje najbardziej wyróżniających się potencjałem i robiących największe postępy uczniów otrzyma stypendium finansowe na dalszy rozwój naukowy.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Oferta jest skierowana do osób, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu nauk HS,  a także co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych. Zgłoszenia można przesyłać do 5 października 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Oferty pracy".

Zmiany w raportowaniu „innych kosztów bezpośrednich” w projektach badawczych

Dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r. w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych w raportach rocznych i końcowych będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”. Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie projektów badawczych, w których obowiązek złożenia pierwszych raportów rocznych rozpocznie się w 2021 r. lub później. Zmiana w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” nie dotyczy raportów rocznych już złożonych. Szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie.


PUBLIKACJE

Obsydian – jak go pozyskiwano i do czego służył społecznościom neolitycznym na ziemiach polskich

Obsydian, czyli szkło wulkaniczne, był jedną z najlepszych skał krzemionkowych wykorzystywaną przez społeczności pradziejowe do wytwarzania narzędzi. Każda jego odmiana charakteryzuje się zespołem niepowtarzalnych cech, dzięki czemu możliwe jest powiązanie artefaktów wykonanych z obsydianu z konkretnym miejscem wydobycia tego surowca. Dr Dagmara H. Werra z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN postanowiła zrekonstruować zasady funkcjonowania społeczności neolitycznych z terenu dzisiejszej Polski na podstawie analizy neolitycznych materiałów obsydianowych. Badania są finansowane w konkursie OPUS 15. Więcej o samym projekcie można przeczytać tutaj.

O ignorowaniu pandemii z punktu widzenia matematyki

Prof. dr hab. Joanna Sokołowska w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl w interesujący sposób wyjaśnia, jak procesy społeczne, racjonalność decyzji oraz mechanizmy ryzyka i nagrody wpływają na nasz stosunek do trwającej pandemii. Prof. Sokołowska jest laureatką konkursu OPUS, w ramach którego realizowała projekt pt. „Decyzje inwestorów giełdowych w okresie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury”. Wraz ze swoim zespołem zbadała, co wpływa na decyzje maklerów giełdowych oraz jak kształtuje się polski rynek inwestycyjny.

Jak ocieplenie klimatu wpływa na ewolucję drzew?

Dr Michał Bogdziewicz wraz z zespołem naukowców w ramach trwających badań finansowanych m.in. w konkursach SONATINA 1 i SONATA 15, sprawdza, w jaki sposób zjawisko występowania lat nasiennych zmienia się w populacji buka zwyczajnego w odpowiedzi na zachodzące zmiany klimatyczne. W jego badaniach opublikowanych w czasopiśmie naukowym "Current Biology" po raz pierwszy udało się potwierdzić hipotezę, jak buki “ustalają” swoje lata nasienne i w jaki sposób ta selekcja przebiega.

Badania polskich badaczek w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie

Na przełomie sierpnia i września dr inż. Klaudia Kosek, dr inż. Małgorzata Szopińska oraz mgr inż. Joanna Potapowicz - badaczki z Politechniki Gdańskiej - prowadziły badania w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Przedmiotem przeprowadzonych badań było wykorzystanie wyników analiz próbek wód powierzchniowych oraz identyfikacja składników odżywczych w celu określenia, w jaki sposób wpływają one na ekosystem rejonu polarnego. Pobrane próbki poddane zostaną także analizie pod kątem obecności śladowych ilości metali ciężkich oraz wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych. Wyprawa realizowana była w ramach projektu finansowanego w konkursie PRELUDI UM 13.

„Drzewo początków życia” – publikacja laureata konkursów NCN w czasopiśmie „Science”

Polscy naukowcy z zespołu dr Sary Szymkuć oraz laureata konkursów NCN – prof. Bartosza Grzybowskiego z Instytutu Chemii organicznej PAN w Warszawie opracowali program, który wskazał „drzewo początków życia”, czyli zbiór reakcji chemicznych biorących udział w powstaniu życia. Publikacja na ten temat ukazała się w czasopiśmie „Science”. O projekcie można przeczytać także tutaj.