pt., 01/10/2010 - 10:42

W związku z wejściem w życie pakietu ustaw reformujących system nauki w Polsce, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka powołała Zespół Identyfikujący Członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Zespołowi przewodniczyć będzie prof. Maciej Żylicz z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Członkami Zespołu Identyfikującego będą:

  • prof. Adam Proń, Komisariat Energii Atomowej w Grenoble, Politechnika Warszawska,
  • prof. Piotr Sztompka, Uniwersytet Jagielloński,
  • prof. Stanisław Woronowicz, Uniwersytet Warszawski,
  • prof. Franciszek Ziejka, Uniwersytet Jagielloński.

Zadaniem Zespołu Identyfikującego jest sporządzenie i przekazanie Ministrowi listy co najmniej dwudziestu czterech kandydatów na członków Rady NCN, spośród osób zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz przez organizacje reprezentujące środowisko naukowe. Sposób i tryb naboru kandydatów został zamieszczony w ogłoszeniu.

Decyzja nr 9/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołujaca Zespół.

źródło: MNiSW