pon., 13/06/2011 - 12:21

Uprzejmie informujemy, że serwery Ośrodka Przetwarzania Informacji, na których znajduje się system OSF, są przeciążone ze względu na ogromne zainteresowanie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki przedłuża termin składania wniosków o finansowanie projektów badawczych za pośrednictwem systemu OSF we wszystkich ogłoszonych konkursach do piątku, 17 czerwca 2011, do godz. 23:59:59.

Wydruk z systemu OSF należy wysłać również do dnia 17 czerwca (decyduje data stempla pocztowego) na adres Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z zaznaczeniem rodzaju konkursu na kopercie.