Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji warsztatów z zakresu rzetelności naukowej, które odbędą się w ramach Dni NCN w Łodzi w dniu 15 maja 2019 r., w godz. 9.00 - 11.00.

Warsztaty skierowane są do naukowców, którzy realizują grant NCN lub będą składać wniosek o finansowanie do Narodowego Centrum Nauki. Podczas spotkania omówione będą standardy w zakresie zachowania rzetelności w badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków badacza, jak również narzędzia służące upowszechnianiu kultury prowadzenia rzetelnych badań.

Tematyka warsztatów:

  • rzetelność: autorstwo, archiwizowanie i dokumentowanie wyników badań, publikowanie wyników;
  • etyka: badania z udziałem ludzi; omówienie z uwzględnieniem zagadnień zawartych w formularzu pt. Kwestie etyczne w badaniach naukowych, który będzie obligatoryjnie wypełniany przez wszystkich wnioskodawców w konkursach NCN, począwszy od konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17 i MOZART.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 29 kwietnia br. na adres dni.ncn@ncn.gov.pl. W tytule zgłoszenia prosimy wpisać DNI NCN W ŁODZI/RZETELNOŚĆ.

Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń (nie później niż 30 kwietnia br.) wraz z informacjami organizacyjnymi. Szkolenie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na warsztaty ani noclegu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem dni.ncn@ncn.gov.pl