W ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Gdańsku odbędą się warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów i odbędzie się w terminie 9 maja 2018 r. w godz. 10.00-18.00 oraz 10 maja w godz. 9:30-13:45 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

  • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
  • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
  • projektowanie kosztorysów,
  • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,
  • samodzielną pracę nad wybranymi elementami wniosku o finansowanie badań.

Szkolenie poprowadzą Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Wypełniony formularz zgłoszenia, zawierający dane kontaktowe, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 9 kwietnia br. na adres dni.ncn@ncn.gov.pl. W tytule zgłoszenia prosimy wpisać GDAŃSK/WNIOSKODAWCY.

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń (nie później niż 19 kwietnia br.) wraz z informacjami organizacyjnymi. Szkolenie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na warsztaty szkoleniowe ani noclegu.

Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem dni.ncn@ncn.gov.pl.