Dr Aneta Pazik

Aneta Pazik

dr Aneta Pazik-Aybar

  • Koordynator Dyscyplin w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
  • Adres e-mail: Aneta Pazik-Aybar
  • Numer telefonu: (12) 3419157
 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (w zakresie nauk o polityce) uzyskała w 2017 r. na podstawie obronionej z wyróżnieniem w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ rozprawy doktorskiej dotyczącej działalności politycznej Johannesa Hoffmanna (premiera Kraju Saary w latach 1947-1955) na rzecz europeizacji Saary. W 2012 r. otrzymała stypendium im. Henri Rieben przyznawane przez Fondation Jean Monnet Pour l’Europe (FJME, Lozanna, Szwajcaria), w ramach którego przeprowadziła kwerendy w tej fundacji, na Uniwersytecie w Lozannie oraz w Archiwum Federalnym w Bernie. W tym samym roku otrzymała stypendium im. Frtiza Sterna przyznawane przez Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Deutsche Nationalstiftung. Odbyła staże naukowe w Fondation Jean Monnet pour l’Europe, w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken. Przeprowadziła kwerendy w Archiwum Dyplomatycznym francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum Związkowym w Koblencji, Archiwum Kraju Saary w Saarbrücken, Archiwum Union Stiftung (Saarbrücken), Archiwum Politycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Berlin).

Była wykonawczynią w projekcie badawczym realizowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego edukacji muzealnej w województwie małopolskim i śląskim. Ponadto była zaangażowana w realizację projektów badawczo-dydaktycznych finansowanych zarówno przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

W latach 2015-2017 współpracowała z wydawnictwem De Gruyter, gdzie pełniła funkcję redaktora czasopism. Z Narodowym Centrum Nauki jest związana zawodowo od grudnia 2017 r. Od listopada 2018 r. pełni funkcję koordynatora dyscyplin NCN w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Jest autorką publikacji, w tym monografii, w zakresie współczesnej historii politycznej, migracji przymusowych oraz edukacji muzealnej.