dr Katarzyna Jarecka-Stępień

  • Koordynator Dyscyplin w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
  • Adres e-mail: Katarzyna Jarecka-Stępień
  • Numer telefonu: (12) 3419160
 

Absolwentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Pracę w NCN, gdzie koordynuje głównie prace w ramach konkursów w obszarze HS4, rozpoczęła w 2017 r. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W pracy naukowej interesuje się uwarunkowaniami pomocy rozwojowej i humanitarnej. Prowadziła badania terenowe w Europie, Azji i Afryce. Od wielu lat współpracuje także z polskimi organizacjami zaangażowanymi w pomoc humanitarną i rozwojową w Azji i Afryce, m.in. Polską Misją Medyczną. Dr Katarzyna Jarecka-Stępień jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych i artykułów popularnonaukowych z zakresu procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie i pomocy rozwojowej.