Kod CSS i JS
Mateusz Trochowski

dr Mateusz Trochowski

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Adres e-mail: Mateusz Trochowski

Absolwent kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów magisterskich laureat stypendium w ramach projektu TEAM pt. „Targeting the ubiquitin-proteasome system and ubiquitin-like protein conjugation pathways for non-genotoxic therapy of cancer". Od 2013 roku członek Grupy Fotokatalizy w Zespole Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej, gdzie uzyskał stopień doktora w 2019 roku, po obronieniu rozprawy zatytułowanej „Różnorodność mechanizmów fotosensybilizacji funkcjonalizowanych powierzchniowo półprzewodników tlenkowych”. Wyniki swoich prac publikował w czasopismach z listy JCR oraz prezentował na licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych.

W latach 2019-2022 pracownik badawczy na Wydziale Chemii Uniwersytety Jagiellońskiego. Od lutego 2022 roku pracownik na stanowisku Assistant Editor w krakowskim biurze wydawnictwa MDPI Sp. z o.o., w zespole redakcyjnym czasopisma Nanomaterials. Od sierpnia tego samego roku Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych w Narodowym Centrum Nauki.

W wolnym czasie zdobywa wiedzę praktyczną z zakresu technik przyrostowych oraz teoretyczną z obszaru (geo-)polityki europejskiej. Fan muzyki gitarowej i entuzjasta kinematografii.