dr Ulana Gocman

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
  • Adres e-mail: Ulana Gocman
 

Archeolog ze specjalizacją archeozoologia. Studia magisterskie i doktorancie ukończyła w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka studiów doktoranckich w latach 2008-2010. W 2018 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Gospodarka hodowlana na obszarach lessowych Zachodniej Małopolski, w środkowej i późnej epoce brązu oraz wczesnej epoce żelaza”. W trakcie studiów magisterskich odbyła roczny staż specjalistyczny z archeozoologii w Zakładzie Bioarcheologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kurs archeozoologii na University of Sheffield (Department of Archaeology). Ekspert w dziedzinie identyfikacji zwierzęcych szczątków kostnych pozyskiwanych w trakcie wykopalisk. Autorka kilkudziesięciu specjalistycznych analiz archeozoologicznych oraz siedmiu artykułów dotyczących gospodarki hodowlanej w pradziejach, opublikowanych w czasopismach naukowych. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Członek stowarzyszenia Association of Environmental Archaeology. Brała udział w licznych projektach i ekspedycjach archeologicznych, m.in w Nakum w Gwatemali.

W latach pomiędzy 2014 a 2020 podinspektor w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, gdzie zajmowała się inwestycjami w infrastrukturze kultury a następnie projektami miękkimi w sektorze kultury.

Od marca 2020 r. pełni funkcję Koordynatora dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce w Narodowym Centrum Nauki.

Jazda konna oraz narciarstwo to pasje pielęgnowane od dzieciństwa.