Prof. dr hab. Bartosz Brożek - laureat Nagrody NCN w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Prof. dr hab. Bartosz Brożek jest prawnikiem, filozofem i kognitywistą. Ukończył studia w zakresie prawa (2001 r.) i filozofii (2001 r.). W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, zaś w 2007 r. - doktora filozofii. W 2008 r. uzyskał habilitację w zakresie nauk prawnych, a w 2013 r. został profesorem tytularnym. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Zainteresowania naukowe Bartosza Brożka obejmują teorię i filozofię prawa; filozofię nauki, języka i umysłu; problematykę poznania prawniczego, moralnego i matematycznego; teorie racjonalności; zagadnienie normatywności; relacje między naukami przyrodniczymi a teologią; oraz teorie argumentacji i negocjacji. Jest autorem lub współautorem 21 monografii, redaktorem 23 prac zbiorowych oraz prawie 100 artykułów naukowych.

Bartosz Brożek zajmuje się także popularyzacją nauki i organizacją działalności naukowej. Jest współpomysłodawcą i współorganizatorem Copernicus Festival, inicjatorem i dyrektorem pierwszej polskiej platformy MOOC Copernicus College, oraz pomysłodawcą spotkań popularnonaukowych Wielkie Pytania w Krakowie i Granice Nauki. Był współorganizatorem kilkudziesięciu międzynarodowych seminariów i konferencji naukowych.

Bartosz Brożek jest także laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Humboldta, dwóch nagród MNiSW za wybitne osiągnięcie naukowe, nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, trzech programów FNP (Mistrz, Homing, Start) i Nagrody Naukowej „Polityki”.


Dr hab. Joanna Sułkowska - laureatka Nagrody NCN w obszarze nauk o życiu

Dr hab. Joanna Ida Sułkowska jest kierownikiem “Interdyscyplinarnego laboratorium modelowania układów biologicznych” w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunktem na Wydziale Chemii. Pracę magisterską poświęconą własnościom wiskoelastycznym polimerów wykonała na Vrije Universiteit w Amsterdamie i obroniła na Wydziale Fizyki UW w 2003 r. W roku 2007 obroniła doktorat w dziedzinie biofizyki, poświęcony charakterystyce własności mechanicznych białek. Doktorat został wyróżniony i nagrodzony jako najlepsza praca doktorska w Instytucie Fizyki PAN. W roku 2016 uzyskała habilitację na Wydziale Chemii UW. Przez kilka lat, w ramach stażu podoktorskiego, pracowała na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych.

Badania dr Sułkowskiej mają charakter interdyscyplinarny – wykorzystuje w nich wiedzę fizyczną, matematyczną, biologiczną oraz teorię węzłów. Specjalizuje się w biofizyce molekularnej i teoretycznej. Za swoje największe do tej pory osiągnięcie naukowe uważa charakterystykę zapętleń w białkach oraz określenie mechanizmów ich powstawania i związków z funkcją biologiczną. Niewłaściwe działanie „zapętlonych białek” może prowadzić do różnych chorób cywilizacyjnych, a rozszyfrowanie ich tajemnic może przynieść przełom w leczeniu choroby Alzheimera, Parkinsona, czy też otyłości.

Za swoje osiągnięcia naukowe Joanna Sułkowska była wielokrotnie nagradzana. Jest dwukrotną stypendystką European Molecular Biology Organization (EMBO - granty EMBO Installation and YIP), Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, oraz MNiSW (Ideas Plus). Otrzymała różne nagrody naukowe, między innymi Rektora UW oraz im. Grabowskiego przyznawaną przez Wydział Chemii UW. W roku 2017 otrzymała międzynarodową nagrodę Unesco-L’Oreal “Rising talent’’ oraz  stypendium habilitacyjne “L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki”. W 2017 została zaliczona do grona 50 śmiałych przez Gazetę Wyborczą. W 2018 r. trzymała nagrodę MocArt i tytuł człowieka roku 2018 radia RMF Classic oraz została laureatką Nagrody Narodowego Centrum Nauki.

Dr hab. Sułkowska prowadziła szereg wykładów dla młodzieży w różnym wieku, między innymi w ramach Uniwersytetu Dzieci, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, czy popularnonaukowych Jutronauci. Jest mentorem w programie STEM.


Dr hab. Piotr Sankowski - laureat Nagrody NCN 2018 w obszarze nauk ścisłych i technicznych

Piotr Sankowski jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2005 r. obronił doktorat z informatyki, a w 2009 r. otrzymał habilitację. Także w 2009 r. obronił drugi doktorat – tym razem na Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie teorii ciała stałego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się nad problemami optymalizacji kombinatorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obliczeń dynamicznych i stochastycznych oraz na inżynierii algorytmicznej.  Piotr Sankowski jest laureatem trzech grantów Europejskiej Rady Badawczej (ERC): w roku 2010 otrzymał ERC Starting Independent Researcher Grant, w 2015 – ERC Proof of Concept grant, zaś w 2017 – ERC Consolidator Grant. W 2018 r. otrzymał indywidualną nagrodę Kryształowej Brukselki oraz został laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Jest współzałożycielem spin-offu MIM Solutions.