Krzysztof Jóźwiak

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak

  • Jednostka: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Wydział: Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 

Kierownik Zakładu Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Magister chemii (1995) oraz doktor (2000), doktor habilitowany (2007) i profesor (2012) nauk farmaceutycznych. Zainteresowania naukowe dotyczą podstaw molekularnych mechanizmów komunikacji międzyneuronalnej, chorób neurologicznych oraz neurodegeneracyjnych. Prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków substancji działających na receptory błonowe (kanały jonowe oraz 7TM) poprzez interdyscyplinarne łączenie symulacji komputerowych z badaniami eksperymentalnymi leków mające na celu opracowanie nowych struktur chemicznych o pożądanej selektywności wobec konkretnego podtypu receptora i/lub wewnątrzkomórkowej ścieżki sygnałowej.

Współautor ponad 100 publikacji drukowanych w latach 1998-2018, które uzyskały ponad 2000 cytowań (h=21), dwóch patentów międzynarodowych oraz kilkunastu referatów plenarnych wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach. Redaktor i współautor monografii: Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology (Nowy Jork, 2012). Kierownik i wykonawca pięciu grantów naukowych KBN/MNiSW oraz trzech projektów realizowanych w ramach programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uczestnik konsorcjum realizującego badania naukowe zlecone przez National Institutes of Health, USA.

Odbył dwa staże podoktorskie: pierwszy w Laboratory of Clinical Investigations, National Institute on Aging, National Institutes of Health w Baltimore, USA (2001-2004), drugi w Laboratorium Biomodelowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (2005-2007). Laureat trzech zespołowych oraz jednej indywidualnej nagrody naukowej Ministra Zdrowia RP. W 2012 roku został laureatem nagrody UCB-Ehrlich Award for Excellence in Medicinal Chemistry przyznawanej przez Europejską Federację Towarzystw Chemii Leków.