Mikołaj Bojańczyk

prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk

  • Jednostka: Uniwersytet Warszawski
  • Wydział: Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 

Mikołaj Bojańczyk (urodzony 1977, doktorat 2004) pracuje nad podstawami informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie jest profesorem zwyczajnym. Z Uniwersytetem Warszawskim związany od początku studiów, z wyjątkiem krótszych wyjazdów i rocznego stażu podoktorskiego w Paryżu (Diderot). Interesuje się teorią modeli skończonych i algebraiczną teorią języków, ale przede wszystkim pograniczami logiki i teorii automatów. W jego zainteresowaniach automaty są najczęściej skończenie stanowe, ale być może opisujące obiekty nieskończone, a logika jest najczęściej logiką monadyczną drugiego rzędu.

Laureat nagród juniorskich: Ackermanna (2005), Lipskiego (2006), Kuratowskiego (2007), Presburgera (2010) i Nagrody NCN (2016). Jest też laureatem nagród za najlepszą pracę na konferencjach informatycznych takich jak PODS czy ICALP. Kierownik dwóch grantów ERC: Sosna (Starting) i Lipa (Consolidator).