Slovenian Research Agency (ARRS) jest niezależną organizacją finansującą badania ze środków publicznych. Wykonuje zadania związane z krajowym programem badań i rozwoju oraz Europejską Przestrzenią Badawczą. Celem agencji jest zapewnienie naukowcom stabilnego źródła finansowania badań naukowych. Agencja poprzez swoje działania wspiera politykę otwartej nauki, rzetelność naukową, równość płci i działa zgodnie z krajową strategią badań i innowacji. 

W dniu 17 czerwca 2019 r. dyrektorzy agencji stowarzyszonych w ramach inicjatywy Środkowoeuropejskiego Partnerstwa Naukowego (CEUS) podpisali umowę w sprawie konkursu na dotacje, który umożliwiła finansowanie wspólnych dwustronnych lub wielostronnych projektów badawczych naukowców z Polski, Austrii, Republiki Czeskiej i Słowenii.

Od początku 2021 r. NCN współpracuje z ARRS w programie Weave.

 


Kontakt:

  • Magdalena Dobrzańska-Bzowska; tel.: 12 341 9094, 532 080 275 (kontakt w godzinach: 9:00-13:00)